Christadelphian literature in Cebuano language (also called Visayan language)

1.
Ang Maayong Balita bahin sa Gingharian sa Dios
http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/norris_the_gospel_of_the_kingdom_of_god_cebuano_version.htm

English original (please note: use underscores between words in url address not gaps) : http://www.god-so-loved-the-world.org/english/norris_the_gospel_of_the_kingdom_of_god.pdf


2. Ang Unang mga Katudlo-ansa Pagpangandam sa Bautismo
http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/pagpangandam_sa_bautismo_cebuano.htm


English original : Preparation for baptism3. ANG BIBLIA PUNUAN SA MGA KAMATUORANS - ANG PAGKABANHAW UG ANG PAGHUKOM

http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/cbm_bbt_resurrection_and_judgement_cebuano.htm


English original : CBM Basic Bible Teaching series Resurrection and Judgement


4. ANG BIBLIA PUNUAN SA MGA KAMATUORANS - SA DILI MADUGAY SI JESUKRISTO MOABOT NA PAGBALIK DIRI SA YUTA!
http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/cbm_bbt_christ_is_coming_cebuano.htm


English original : CBM Basic Bible Teaching series - Christ is Coming!

Location of this page: http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/index.htm