Христийн ахан дүүс

Христийн ахан дүүс гэдэг нь (Англиар Христаделфиан, Christadelphians, Грек хэлний Христ ба Аделфоах, эгч, дүүс гэсэн үгнээс гаралтай) Англи болон Америкт 1848 онд байгуулагдсан жижиг унитар (нэгдсэн) сүм юм.
Одоо тэд 120 оронд 60,000 гишүүнтэй болсон ба голлож Британи, Америк, Канад, Энэтхэгт байна.


Christadelphian literature in Mongolian

 

Current documents:
10/21/2014 12:00AM 81,408 mongolian-daily-bible-reading-plan.doc
10/21/2014 12:00AM 103,936 mongolian-evolution.doc
10/21/2014 12:00AM 1,874 mongolian.htm
10/21/2014 12:00AM 97,025 mongolian_cbm_bbt_course_1-5.rar
10/21/2014 12:00AM 3,120,722 mongolian_hymns1.rar
10/21/2014 12:00AM 2,433,858 mongolian_one_gospel_1-24.rar

10/21/2014 12:00AM 56,320 mongolian_why_does_god_allow_suffering.doc

Archive :
http://www.god-so-loved-the-world.org/mongolian/mongolian_bible_basics_old.pdf