CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

 

Daniel 12:2’ye tekrar bakalım. “Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.”  

İsa bu öğretiyi Matta 13:41-43’te şu şekilde açıklar:  “İnsanoğlu meleklerini dönerecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi O’nun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.  Doğru kişiler o zaman Babaları’nın egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin

 

Dirilişten sonra inançlılar sonsuz hayat (sonsuza dek süren mükemmel bir hayat) ile ödüllendirilecektir. Biz de bu konuya odaklanmak istiyoruz ancak burada önemli bir uyarı da vardır: inançlı olmadıkları yönünde yargılananlar “utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek”tir. Lütfen bunun sonsuz acı çekecekleri anlamına gelmediğine dikkat ediniz. Hatta ve hatta Mezmur 9:17 der ki, “Kötüler ölüler diyarına gidecek, Tanrı’yı unutan bütün uluslar…” Dolayısıyla tekrar ölecekler (İsa benzetmelerinde buradan “kızgın fırın” olarak bahseder) ve ibret olacaklar. Bu nedenle İsa’nın Esinleme 2:11’de ne dediğine kulak kesilelim: “Kulağı olan, Rruh’un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen, ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek

 

İsa’ya bir keresinde dirilişle ilgili bir soru yöneltilmiştir: “Yedi kardeş vardı. Bicincisi kendine bir aldı, ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna gore, diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacakVerdiği cevap bize, ölümsüzlük hakkında çok şey anlatır (Luka 20:34-36): “İsa onlara şöyle dedi: ‘Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çaa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir.  Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı’nın çocuklarıdırMeleklerle olmak ve bir daha ölmemek! İnançlı olmaya çaba gösterdiğimizde Tanrı’nın bize bahşedeceği şey budur.

 

Bu gerçekleştiğinde mevcutta sahip olduğumuz zayıf günahkar tabiatla sonsuza dek yaşıyor olmayacağız. Bu bir lütuf olmazdı. Melekler mükemmel bir hayat yaşamaktadır. Mezmur 103:20: “Rabb’e övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri.” Tanrı; bu zayıf ölümlü halleriyle O’nu hoşnut etmeye çalışanlara, İsa’nın Kral olarak döndüğünde Tanrı’nın Egemenliği’nde günahsız yaşam ve Tanrı’nın amacını gerçekleştirmede görev sözü vermektedir. Bir sonraki çalışmada bu konuyu işleyeceğiz.

 

Tanrı’ya gerçekten iyi ve sonsuza dek hizmet etmek istersek O’nun bunu mümkün kılacağına emin olabiliriz. Kutsal Kitap’ın son kısımlarından bazı sözler:

Yahuda 24-25 - “Kurtarıcımız tek Tanrı, size düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı’nın olsun! Amin

Esinleme 19:6-9 “Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. ‘Haleluyadiyorlardı. ‘Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rabb Tanrımız Egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım! O’nu yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi.’ İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Sona melek bana, ‘Yazdedi. ‘Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine çağrılmış olanlara Ardından ekledi: ‘Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı’nın sözleridir.’ ”

 

Ölümsüzlüğün; Tanrı’dan bir lütuf olacağı açıktır, çünkü bunu hiçbir zaman hak edemeyiz. Kazanabileceğimiz tek şey ölümdür, ancak Tanrı bizi krallığında istemektedir ve başarısızlıklarımızı affetmek istemektedir. Havari Pavlus, Avram’dan bahsederken şöyle demiştir: “Bunun için de aklanmış sayıldı. ‘Aklanmış sayıldı’ sözü, yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız iin ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi… Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 4:22-5, 6:23).

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989      Mobile (+44) 7515486629

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme  (teslis) değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir   parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

 10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

 10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

 10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

    almamızı)

 10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

 10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

    sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

 10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

    yapmamızı.

 10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

   bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191                 UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917