CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

7d. İsa şimdi göktedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

 

İsa’nın ölümden dirildiğine dair kanıt çok kuvvetlidir. Müritleri öleceğine inanmamıştır ve öldüğünde de dehşete düşmüşlerdir. Ne var ki birkaç hafta sonra İsa’nın tekrar yaşıyor olduğunu şehir sokaklarında haykırmışlardır. Matta 28:18-20’deki açıklama: İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim". (Matta 28:18-20). Tekrar etmek gerekirse, “gökte ve yeryüzünde bütün yetki” Melekler bile artık O’nun hükmü altındadır (Esinleme 1:1). Bu da İsa’ya, kendimizi O’na adarsak, hayatlarımızın akışını Tanrı’ya doğru yönlendirme gücü verir.

 

Luka daha sonra ne olduğunu anlatır (Luka 24:44-53): Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünü gerçekleştirmesi gerekir’ demiştim.” Bundan sonra Kuttsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, “Şöhyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de Babam’ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelen güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.” İsa onları kentin dışına, Beytanya’nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

Havariler, İsa’nın kendilerinden istediğini yerine getirmişlerdir. Herkese nihayet birinin günah ve ölümle mücadeleyi kazandığını söylemişlerdir. Mükemmel insan İsa, mükemmel bir bedende sonsuz yaşama kavuşmuştur. O ve sadece O, başkalarının da kendisi gibi sonsuza dek yaşamasını mümkün kılabilir ve bunu döndüğünde sağlayacaktır. Bunu kanıtlamak için İsa, Kutsal Ruh’un gücünü havarilerine verir ki onlar da insanları İsa’nın yaptığı gibi iyileştirebilsin. Petrus ile Yuhanna, hiç yürümemiş bir adamı iyileştirir ve şöyle der (Elçilerin İşleri 4:10-12): “Hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin: Bu adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı’nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.." Bir düşünelim. Bizi kurtarabilecek tek bir insan vardır çünkü tek bir insan Tanrı’nın bizden istediği şekilde yaşamıştır ve O, hayatını kurban etmiştir. Bu nedenle İsa şu an Tanrı’nın başkahinidir. Tanrı’nın halkı için tek kahin, bizi Tanrı’ya geri getirebilecek tek insandır. Yeni Ahit O’ndan “aracı” olarak bahseder ki bu da İsa’nın Tanrı ile günahkarlar arasındaki tek köprü olduğu, günahların bağışlanmasını mümkün kıldığı anlamına gelmektedir. “İsa Mesih, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir” (Rom 8:34).

 

Şimdi de 5c çalışmasında hayvanların kurbanından ne öğrendiğimizi hatırlamamız lazım. Hayvanların kurban edilmesi ile günahkarın Tanrı tarafından bağışlanması sadece günahkarın, bir günahkar olarak ölmeyi hak ettiğini kabul etmesi ile mümkün olmuştur. Günahkarın tövbe etmemesi durumunda kurbanın kendisi için sağladığı bir fayda olmamaktadır. İsa’nın kendisini feda etmesiyle de aynı şey geçerli olmuştur. İsa bizi, Tanrı’nın doğru ve bizim yanlış olduğumuzu kabul ettiğimizde kurtarabilir. İsa’nın görevini yerine getirmesiyle Eski Ahit’in merasimlerinin de sonu gelmiştir çünkü onlar sadece İsa’nın yapacaklarının bir temsilidir. İsa’nın havarileri bile kahin olduklarını iddia etmemiştir! Peki bu durumda günümüz dinlerinin “din adamları” ile ayinlerine ne demeli? Musa’nın Yasası’nın aksine insan tarafından icat edilmişlerdir. İnsanların, ritüellerin onları Tanrı’ya yakınlaştıracağı yönünde yanlış bir beklentiye girilmesine sebep olmaktadırlar. Tanrı’ya yaklaşmak sadece İsa ile mümkündür. Ne var ki insanlar hala günahlarının bu merasimlerle bağışlanabileceği yönünde yanlış bir düşünceye kapılmıştır ama bu doğru değildir. Merasimlerle günahlar bağışlanmaz.

 

İsa’nın hayatı ve kurban olunu öğrendiklerinde insanların hayatları ve düşünceleri değişmiştir. Bu sayede günahları bağışlanabilecektir. Bu bizim için de geçerlidir. Tanrı’nın bizden beklediği iki merasim vardır. İlkinde, inanıp tövbe ettikten sonra vaftiz olmalıyız ve ikinci olarak İsa’nın yaptıklarını anmak için düzenli olarak ekmek bölmeli ve şarap paylaşmalıyız. Burada da yaklaşımımızın doğru olması gerekir, şu ayetlerden görüleceği üzere:

 

1 Petrus 3:21  “Bedenin kirden arınması değil, Tanrı’ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih’in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor.”

1 Korintoslular 11:28 “Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin.”

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191           UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme  (teslis) değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir   parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

 10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

 10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

 10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

    almamızı)

 10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

 10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

    sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

 10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

    yapmamızı.

 10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

   bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191           UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917