CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

5c. Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

 

Eski Ahit zamanlarından beri Tanrı’ya tapınma ve O’na hizmet etmek hayvanların kurban edilmesini gerektirmiştir. Tanrı Kral’dır. Affetmek istediği herkesi affeder ancak biz insanlar O’nun kurallarını ihlal ettiğimiz için başarısızlık ve ölüm çıkmazındayız. Dolayısıyla Tanrı’nın; O’nun doğru ve bizim yanlış olduğumuzu kabul etmemiz konusunda ısrar etmekte haklı olduğunu idrak etmeliyiz. Hayvanların adak olarak sunulmasının bize öğretmesi gereken de budur. İnsanlar bunu yanlış algılamış ve Tanrı’nın bir hediye ile memnun edilmek veya günah işleyen kişinin kendisi yerine bir hayvanın öldürülmesi suretiyle öfkesini yönlendirmek istediğini sanmıştır. Bu büyük bir hatadır çünkü Yaşayan Tanrı öyle değildir. Adaklar, Tanrı’nın fikrini değiştirmek için sunulmamıştır. Adaklar, adağı sunan günahkarın fikrini değiştirdiğini göstermek için sunulmuştur. Günahkar kişi, tövbe etmiştir ve Tanrı’dan onu bağışlamasını dilemiştir. Nasıl ki yanlış yapan bir çocuk ebeveyninden özür dileyip bağışlanırsa Tanrı ile bizim aramızdaki ilişki de benzerdir.

 

Adak olacak hayvan, günahı işleyen tarafından getirilir ve genelde kendi tarafından öldürülürdü. Hayvan, insanın benliğini temsil eder. Hayvan; kafasına el basılırken günah çıkarılıp ardından kanı akıtılarak öldürülür (örneğin Levililer 5:5). Bu üzücü bir andır. Günahkar, yaptığının yanlış olduğunu ve Yaradılış 2:17’de olduğu gibi Adem gibi daha fazla yaşamaya hakkı olmadığını anladığını göstermiş olur. Er ya da geç tadacağı ölümün bir temsilini gerçekleştirmektedir ve Tanrı’nın  haklı olup kendisinin yanlış olduğunu kabul etmektedir. İnsanın davranışları doğru olduğunda yanlışını kabul eden çocuğun olduğu gibi bağışlanmaktadır. Ancak davranışları doğru olmadığında adağının bir anlamı kalmamaktadır çünkü bağışlanmayı sağlayan öldürme eylemi değil günahı işleyen insanın aklıdır. “Rabb kötülerin kurbanından iğrenir, ama doğruların duası O’nu hoşnut eder” (Özdeyişler 15:8). “Rabb kendisine kurban sunulmasından çok, doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister” (Özdeyişler 21:3).

 

Eski Ahit’te yer alan bu merasimlerin bazılarında eski hayatı bırakıp yenisine başlama fikri vardır. Cüzzamlı biri iyileştirildiğinde iki kuş kullanılmaktadır. Biri öldürülür ve diğeri uçurulur – eski hastalıklı hayat ölmüştür ve yeni hayat başlamıştır (Levililer 14). Her yıl iki teke kullanılırmış. Biri öldürülür ve diğeri de çöle salınırmış. Sembol olarak insanlar geçmiş yılda işlenen günahları nedeniyle ölmektedir ancak günahları tekenin çöle salınmasıyla silinip yeni bir başlangıç mümkün olacaktır (Levililer 16). İnsanların hayatlarını Tanrı’ya adamaları için yollar hep mevcut olmuştur ancak bu ilişkide zaman zaman araya olumsuzluklar girmiştir. Bu nedenle saçlarını tıraş edip saçlarını tekrar uzatırlarmış yani eski hayatı geride bırakıp yeni bir hayata başlarlarmış (Sayılar 6:9).

 

Sünnet uygulaması da aynı dersi farklı bir şekilde öğretmiştir. İbrahim’in zamanından bu yana Tanrı’nın öz halkının erkekleri sünnet olmuştur (Yaradılış 17:10). Hatta ve hatta bu yerine getirilmediğinde o erke halkının arasından atılacaktır (ayet 14). Onlara bu şekilde, Yaşayan Tanrı’nın öz halkı olmayı gerçekten istediklerinde feda etmeleri gereken şeyler olduğu öğretilmek istenmiştir. Tek başına bu uygulamalar onları üstün kılmamıştır. Hatta amaç tersidir, yani onlara hayatlarından tanrısızlığı çıkarmadıkları sürece Tanrı’nın halkı olamayacakları anlatılmıştır. Dolayısıyla Musa onlara “Yüreklerinizi Tanrı’ya adayın, bundan böyle dikbaşlı olmayın” (Yasanın Tekrarı 10:16) demiştir. Yeremya da benzer şekilde “Kendinizi Rabb’e adayın” demiştir (Yer 4:4).

 

Tüm bu farklı yöntemlerle Tanrı insanların, hatalı olduklarını ve O’nun haklı olduğunu kabul etmelerini, değişip O’na geri dönmelerini ve bağışlanmalarını sağlamaya çalışmıştır. Çoğu insan buna uymamıştır ancak uyanlar olmuştur ve bu insanların bazılarının hayatını Kutsal Kitap’tan okuyabiliyoruz. Tanrı’ya olan sevgilerinden dolayı hayatlarında fedakarlıkta bulunmuşlardır ve bunun karşılığında feda ettikleri şeylerle kıyaslandığında çok daha büyük lütuflarla ödüllendirildiler. Ve gelecekte melekler katında olacaklar – İsa böyle demiştir!

 

Tanrı’nın izniyle bir sonraki yazımızda onlardan neler öğreneceğimize bakacağız.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi. 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917