CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

5a. Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı  ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

 

Bu çalışmaların ikinci bölümünde Kutsal Kitap’ta dünya için anlatılan harika planlara kısaca bakmıştık. Daha ileri gitmeden önce yanlışlıkların nasıl ve neden olduğunu anlamamız gerekir. Tanrı, yarattıklarından birine hür irade vermiştir ve bu yaratık insandır. Çocukların babalarını sevdikleri gibi bizim de O’nu sevmemizi istemektedir. Bizden beklentisi, içgüdülerini izleyen hayvanlar gibi  ya da bir programa göre çalışan mekanik oyuncaklar gibi olmamız değildir. Tanrı’nın da bildiği üzere sonuçta insanlar kendi yollarını O’nunkine tercih edecektir, o denli ki insan tabiatı muhalif (“şeytan”) olacaktır. Günah ölümü ve acıyı beraberinde getirir.

 

Bu trajediye rağmen Tanrı, O’nun çocukları olup yanında yer almak isteyenler ile işbirliği içinde olmuştur. Her zaman için yeniden başlamak ve O’nun yolundan gitmek isteyenleri aramaktadır. Tanrı Nuh’a demiştir ki, “Bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum” (Yaradılış 7:1). İbrahim’e ise “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git… Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak” (Yaradılış 12:1-3). Yeni Ahit’te İsa’nın havarisi Pavlus der ki, “Kutsal Yazı, Tanrı’nın öteki ulusları imanlarına gore aklayacğaını önceden göererek İbrahim’e ‘Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak’ müjdesini önceden verdi” (Galatyalılar 3:8).

 

İbrahim’in ailesi yüz binleri bulduğunda Tanrı onlara “Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz” (Mısır’dan Çıkış 19:5). Kustal Kitap’ın sonraki kitapları, bu insanların çoğunun kendi yollarını tercih etmelerini rağmen aynı zamanda Tanrı’nın yolundan gitmeyi seçen birçok insan olduğunu da göstermiştir. Tanrı bütün bu insanların hayatları üzerinde çalışmıştır. Kutsal Kitap onu icraatlar tanrısı olarak gösterir. O sadece yüksek düşünce ve etik ilkeleri olan bir tanrı değil aynı zamanda kendini yaptığı işlerle gösteren bir tanrıdır. Kutsal Kitap, Tanrı’nın işleri ile doludur – İsrail’in Mısır’dan kurtuluşu, babaları İbrahim aracılığıyla vaat edilen topraklara yönlendirilmeleri, yoldan çıktıklarında onlara karşı yabancı orduların gönderilmesi, tövbe edip O’na geri döndüklerinde merhamet gösterip onları geri alması gibi. Bu bakış açısıyla Mezmurlar 103-107, tarihin yorumlarıdır. Çoğunlukla Yahudi tarihini kapsar.

Kutsal Kitap kehanetleri öğrencileri Tanrı’nın günümüzde halen insan işleri üzerinde çalıştığını bilir. 60 yıl önce İsrail’in yaklaşık 2000 yıl dağınık kaldıktan sonra yeniden devlet olmasına izin verir (Yeremya 30:11,18; Hezekiel 36:24; Luka 21:20-24). Yüzyıllardır savaşlarla bölünen Avrupa, Avrupa Birliği çatısı altında yeniden birleşmektedir ki bu da Roma İmparatorluğu’nun yeniden doğuşu gibidir (Esinleme 16:17-19; 17:12-14). Bunlar, Tanrı’nın planının işlemekte olduğunun kanıtıdır. Bunlar aynı zamanda İsa’nın çok geçmeden Kral olarak döneceğine ve dünyayı doğrulukla yargılayacağına işarettir. Uluslar, Kutsal Kitap’ta ismi geçen Armageddon olarak bilinen o büyük çatışma için sıraya girmektedir.

 

Tanrı bireylerle de çalışmaktadr ve O seninle ve benimle de çalışmak istemektedir. Havari Pavlus Atina’da vaaz ederken Tanrı’nın dünyayı ve üzerindeki farklı ırktaki insanları farklı iklimlere uyumlu olarak yaratırken amacının kendisini aramaları ve el yordamıyla da olsa onu bulabilmeleridir. “Nitekim ‘O’nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O’nda varız’” (Havarilerin İşleri 17:27-8). Tanrı şu an bizim hayatımızı yönlendirmek ve İsa’nın Kral olarak döndüğünde bize dünyada yer alacak Krallığında bir yer vermek istiyor. Ne var ki bizi bu konuda zorlamayacaktır. Hatırlayınız ki bize özgür irade vermiştir. Bu nedenle kendimiz istekli olmalıyız.

 

O zaman ne yapmamız gerekmektedir? Tanrı’nın izniyle bu bir sonraki konumuz olacaktır.

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis)

    değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir

     parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

        sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

      bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917