CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

Son olarak bu bölümde Kutsal Kitap’ta “şeytan” ile “iblis”e yapılan atıflara bakıp “Bu eğer bir insanüstü kötü varlık değilse o zaman nedir?” diyeceğiz. Eski Ahit’le başlayacağız çünkü burada “şeytan” (“iblis” değilse de) öyle bir şekilde kullanılmıştır ki benim bulunduğum önerme ile çakışma içindedir. Kendisine “Şeytan” denen bir varlığın olduğu iki açık örnek vardır ancak bunlar mahkemede yer alan bir dramda geçer. Bu dramlarda Şeytan, kadın ve erkeklerden Tanrı’nın isteklerine karşı gelen muhalefeti temsil etmektedir.

 

Eyüp Bölüm 1 ve 2. Eyüp zamanının en tanrısal kişisidir. Aynı zamanda çok zengin ve nüfuz sahibidir. Kıskançların Eyüp’ün, Tanrı’nın onu bu dünyaya ait zenginliklerle ödüllendirdiği için Tanrı’ya hizmet ettiğini iddia etmesi olağandır. Tanrı’ya tapanlara “Tanrı’nın oğulları” denir. Bunların insan ya da melek olduğu konusunda bir bilgiye sahip değiliz. “Şeytan” denen bir şahıs, dramın başlarında yer alır (kitabın ilk iki babında) ve Eyüp’e muhalefet eder (ona karşı şeytan olur). Şeytan kötü fikirler sunar ve Tanrı ona Eyüp’ü sınama izni verir. Sonrasında Eyüp’ün, arkadaşlarının tavsiyelerine rağmen sınavları nasıl atlattığını görürürüz. Son olarak 42:11’de Rabb’in başına getirdikleri konusunda ailesi ona tesellide bulunur. Rolünü tamamlamış olan Şeytan karakteri sahneden çıkmıştır. Yeşaya 47:7’de Tanrı, “Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rabb benim” der. Kötülükten sorumlu bir rakip tanrı fikri yanlıştır.

 

Zekeriya Bab 3. Bu kitap, Yeruşalim ile Tapınak’ın Babilliler tarafından yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilişini anlatır. Yahudilerin uzaklaştırılmasından sonra bölgede yerleşen Samiriyeli halktan muhalefet gelmiştir ancak Tanrı muhalefeti bertaraf eder ve yeniden inşanın sağlanmasına olanak tanır. Ezra Bab 4 bunu yalın dille anlatır. Zekeriya 3 ise bu yarışmayı anlatan bir görümdür. Buradaki Şeytan karakteri, Samiriyelilerden gelen muhalefeti temsil eder. Bu Samiriyeliler, Tanrı’nın meleği tarafından azarlanır. Başkahin iş kıyafetlerini rahip kıyafetleri ile değiştirir ve tapınakta ibadet yeniden başlar. O günkü anlamı budur.

 

Daha da önemlisi bu bab, İsa’nın Başkahinimiz olarak taç giyeceğinin kehanetidir. İsa bundan 400 yıl sonra doğmuştur. Yeşu ile İsa aynı isimdir, anlamları aynıdır. Yeşu’nun kıyafetleri kirlidir çünkü inşaat kirli iştir. Bu da kirli olduğunu bildiğimiz insan tabiatını temsil etmektedir. İsa dünyada iken bizimle aynı tabiata sahip olmuştur ancak Tanrı’yı hep memnun ettiği için Tanrı’nın tabiatıyla yeniden dirilmiştir. Bunu aynen Başkahinin güzel kıyafetler giymesine benzetebiliriz. Yeni Ahit’te İsa’nın sınavlarını nasıl karşıladığının benzer şekilde, İsa’ya karşı Şeytan olarak gösterildiğini görürüz

 

Matta 4:1-11, Markos 1:12-13, Luka 4:1-13. İsa’nın bu denemeleri üç İncil’de kaydedilmiştir, bu da konunun önemini gösterir. Eski Ahit’in deneme hakkında ne dediğini göz ardı edersek gerçekten de bu  bölümlerin bize İsa’nın insanüstü bir varlık tarafından ziyaret edildiğini anlattığı yanılsamasına kapılırız. Ne var ki Kutsal Kitap’ta bir “dram” daha vardır. Hatırlayınız ki, Tanrı’ya karşı muhalefetin nereden geldiğini sorduğumuzda yalın (resimsel olmayan) dilde yanıt her zaman “insan tabiatı” olmuştur. İsa bu tabiatı bizimle paylaşır. Şeytanın İsa’ya dünyanın bütün krallıklarını gösterdiği anı anlatan Luka 4:6’ya bakınız. Bu kendi aklında olmuştur, çünkü uzaydan bile dünyanın yarısını görebilmektesiniz. Bundan sonra şeytan İsa’ya bütün bu krallıkların ihtişamını sundu ve “Bana taparsan, hepsi senin olacak.” dedi. Dolayısıyla burada “Dünya kime vaat edilmiştir ve kimin onu başkalarıyla paylaşma hakkı vardır?” sorusunu sorarız. Cevap Mezmur 2:8-9, Luka 22:28-30 ve Esinleme 2:26-7’de yer alır. Dünya sadece İsa’ya vaat edilmiştir ve O bu konudan o kadar emindir ki dünyayı müritleriyle paylaşma sözü vermiştir. Dolayısıyla İsa’nın denemesi diğerleri gibi kendi aklında geçmiştir. Ayartmalar İsa’nın aklına kendi insani zaafıyla gelmiştir ancak O, Tanrı’nın sözünü hatırlayarak bunların üstesinden gelmiştir. O bize böyle bir örnek sunmaktadır. Bir sonraki yazıda Tanrı’nın büyük planından bahsedeceğiz.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis)

    değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir

     parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

        sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

      bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917