CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

4a. Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

 

Bölüm 1 ve 2’deki çalışmalarımız bizi cesaretlendirir. Konuları, Tanrı’nın kendisi ile dünya için öngördüğü o muhteşem planlardır. Ama sonra Bölüm 3’te biz insanların, Yaradanımız ile işbirliği içinde olmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalırız. Çoğu zaman ona itaatsizliğimiz büyük ve trajiktir, hatta kimi zaman iyi niyetli insanlar bile itaat etmekte başarısız olabilmektedir. Kutsal Kitap bu itaatsizliğe “günah” der ve bu günahın nasıl ölümle sonuçlandığını incelemiş bulunuyoruz. Ne var ki, hepimizin başarısız olduğu bu konuda bir insan başarılı olmuştur. O insan İsa’dır ve bundan sonraki bölümlerde Tanrı’nın, dünyayı yüceliği ile doldurma planında yer almak isteyen bizlere İsa’nın aracılığıyla kurtuluşu sunduğunu göreceğiz.

 

Ama önce tabiatımızı tanımamız gerekmektedir. İlk insan çiftinin nasıl ayartıldığını ve Tanrı yerine kendilerini hoşnut etmeyi tercih ettiklerini gördük (Yaradılış 3). Sonra en büyük oğulları Kayin, kardeşi Habil’i öldürür (Yaradılış 4). Birkaç nesil içinde insan davranışları o denli kötüleşir ki insanlık bir tufan ile helak olur, aralarından bir aile kurtulur (Yaradılış 6). İnsanın kendisini tatmin etme güdüsü o denli kuvvetli bir şekilde hüküm sürer ki insanların yaşam amacı haline gelir. Elbette ki insanların hayatta kalabilmek için cesaret ve kararlılığa ihtiyacı vardır, ama Tanrı’nın yasalarını ihlal ettiklerinde günah işlerler. Kendimizi bugün bu durumda buluyoruz. İçimizde Tanrı’nın yasalarına karşı derin bir direniş vardır. Hayatlarımızı dilediğimiz şekilde yaşamak istiyoruz.

 

Yeni Ahit’te Havari Pavlus bize Tanrı’yı nasıl da hoşnut etmek istediğini anlatır, ama tecrübesini şu şekilde tanımlar: “İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum… Bundan şu kuralı çıkarıyorum: Ben iyi olanı yapmak isterken, karşımda hep kötülük vardır… Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı`ya şükürler olsun!” Romalılar 7:16-25’te ne dediğini dikkatlice okuyup incelememizde fayda var. Daha sonraki bir çalışmada Tanrı’nın İsa aracılığıyla bize bu “ölüm bedeninden” kurtuluşun yolunu nasıl açtığını öğreneceğiz. Şimdilik insanın Tanrı’nın isteklerine direnişi ile bu direnişin ne kadar kuvvetli olduğunu akıllarımızda bulunduralım.

 

Eski Ahit zamanında Yeremya insanın doğası hakkında şunları söyler: “İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum, ya Rabb” (Yeremya 10:23). Diğer bir deyişle neye inanacağımızı ve nasıl yaşayacağımızı bildiğimizi sanıyor olabiliriz, ancak Tanrı’nın yoluna uymadığımız sürece yoldan çıkarız. Daha sonra kitabında bize bunun nedenini açıklar: “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17:9). Yeremya bunu birçok insanın bildiğinden daha iyi bilmektedir. İstmediği halde kendini Tanrı’nın peygamberi olmaya zorlamıştır (Yeremya 1:4-10). İyi karşılanmadığı için pes etmek istemiştir (Yeremya 20:9-11) ancak devam etmesi gerekmiştir. Ve yaklaşık 40 yıl boyunca Tanrı’nın mesajlarını ve uyarılarını halkına aktarmasına rağmen insanlar dinlemeyi reddetmiştir. Sonunda inançsızlıkları nedeniyle Babil’e esir götürülmüşlerdir, Yeremya 52’de anlatıldığı üzere.

 

Yeremya’nın yurttaşları, ritüelleri ve merasimleri yerine getirerek Tanrı’yı hoşnut edebileceklerini ve günahlarının bağışlanmasını sağlayabileceklerini sanmışlardır. Günümüzde insanlar hala böyle düşünmektedir. İsa’nın dünyada olduğu zaman da böyleydi. O zamanın dini liderleri gündelik hayatın her ayrıntısını kapsayan yüzlerce kurallar uydurmuşlardı. Örneğin kimi kurallar insanların yemek yemeden önce nasıl yıkanması gerektiğini ele alırmış. İnsanlara, bu kuralları takip edemedikleri zaman “lekelendikleri” (yani Tanrı tarafından kabul görmez oldukları) öğretilirmiş. İsa bize bizi lekeleyenin ağzımıza giren değil ağzımızdan çıkan olduğunu öğretmiştir (Matta 15:17-20). Sonra şöyle devam etmiştir: “Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.” Bu büyük bir sorundur ama çözümünü bulabiliriz!

 

Bir sonraki yazımda bu gerçeklerin Kutsal Kitap’ın “iblis” ve “şeytan” hakkında söylediklerini anlamamıza yardımcı olacağını umuyorum.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis)

   değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın

     bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu

       kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

      bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve   İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde

O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917