CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

3c. Biz günah nedeniyle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değildir.

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

İlk kadın ve erkek, Tanrı’yı hoşnut etmek yerine kendilerini hoşnut etmeyi tercih etmiştir. Tanrı’nın onlara uyguladığı kanun çok basittir: “iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün” (Yaradılış 2:17).  Ne var ki Adem, Havva’nın teşviğiyle ile itaatsizlik edip ölmüştür. Aynı gün ölmemiştir, buradan da biz kendisi ile eşinin bağışlandığına inanabiliriz. Ama bağışlandıklarında dahi günahların bedelleri vardır ve bu Ade mile Havva ile de böyle olmuştur. Çok uzun yaşamlar yaşamışlardır (Yaradılış 5:5) ama eninde sonunda ölmüşlerdir.

 

Adem’in en az üç oğlu olmuştur: Kayin, Habil ve Şit. Onlar da ebeveyninin tabiatını almıştır ve bir ömür sonra onlar da ölmüştür. Habil’in inancı vardır ve Tanrı’nın ondan beklediği şekilde yaşaması için gayret gösterir ancak ağabeyi Kayin böyle yapmadığı gibi kardeşini kıskanır ve onu öldürür (Yaradılış 4).  Şit daha iyi bir insandır, Habil’e daha fazla benzemektedir ancak o da bir müddet sonra ölür (Yaradılış 5:7). O zamandan bu yana böyle olmuştur: kimi insanlar kötüdür, diğerleri iyi olmaya çalışır ama herkes “hedefi kaçırır,” yani Tanrı’nın bize verdiği talimatlara mükemmel olarak uyamaz. Diğer bir anlamda hepimiz günah işleriz. Bundan dolayı er ya da geç herkes ölür. Adem ile Havva ile başlamıştır ama hepimiz aynı hataları yapar ve ölürüz. Yeni Ahit’te Havari Pavlos’un dediği gibi: “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı” (Romalılar 5:12).

 

Birçok insan bizim gerçekten ölmediğimize inanır. Bedensel ölümü görürler ama kişiliğin ölümden sonra devam ettiğine inanırlar. Tanrı’ya hizmet edenlerin cennette O’nun yanına gittiğini ve diğerlerinin cezalandırıldığını düşünürler. Bu fikirlerin bazıları çok abartıdır ve kabadır ama neredeyse tüm dinler bu inanca şu veya bu şekilde tutunmaktadır. Ölümün, hayatın sonu olduğu öğretisiyle Kutsal Kitap neredeyse eşsizdir. Yaradılış 2:7’de der ki, “Rabb Tanrı Adem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.” Biz bunu basit bir denklem olarak düşünebiliriz. Toprak artı Tanrı’nın soluğu (veya ruhu, İbranice aynı kelimedir) eşittir bir canlı. Ölüm bunun tersidir. Bir canlıdan Tanrı’nın soluğunu çıkarırız, eşittir tekrar toprak.

 

Eski Ahit’i yazan diğer kişiler bunu idrak etmiştir. Buna üç örnek vardır:

Eyüp 34:14 – “Eğer niyet eder de ruhunu ve soluğunu geri çekerse, bütün insanlık bir anda yok olur, insan yine toprağa döner.”

Mezmur 6:5 – “Ölüler arasında kimse Seni anmaz, kim şükür sunar Sana ölüler diyarından?”

Mezmur 49:14 – “Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler, ölüm güdecek onları. Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak, cesetleri çürüyecek, ölüler diyarı onlara konut olacak. Ama Tanrı beni ölüler diyarının pençesinden kurtaracak ve yanına alacak.”

 

Yeni Ahit’in aynı mesajı verdiğine üç örnek:

Yuhanna 3:13 – “Gökten inmiş İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.”

Yuhanna 3:16 – “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Yapılacak seçim, sonsuz yaşam ile mahvoluş arasındadır.

Elçilerin İşleri 2:34 – “Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde…” Yani Tanrı’nın kendi gönlüne uygun Davut bile…

 

Kutsal Kitap’ın ölümle ilgili öğretilerine daha fazla örnek verebilirim ama burada iyi bir haberle bitirmek istiyorum. Mezmur 49’u yazan kişinin, Tanrı’nın onu mezardan kurtaracağına güveni sonsuzdur. Tanrı’nın bir gün onu yeni bir hayata tekrar kavuşturacağına inanmaktadır. “Beni yanına alacak” der. İnsanların, hayvanlar gibi ölüp çürümediğini bilmektedir. Mezmur yazarının bu umudunu paylaşıyoruz ve Tanrı’nın izniyle bir dahaki sefere bu konuda daha fazla öğreneceğiz.

 

 

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve    

 İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917