CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

3b. Başlangıçta birçok insan Tanrı’nın yasalarına uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der.

 

 Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

 

Yaradılış işi tamamlandığında “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü” (Yaradılış 1:31). Tanrı’nın yarattığı canlılardan yalnız biri Tanrı’nın amacını algılayabilmektedir. Bu canlı, insandır. Başlangıçta sadece Adem ile eşi Havva vardır ve bir verimli bahçede yer alırlar (Yaradılış 2:8). Yaratımın “çok iyi” olmasına karşın onlara onu yönetme sorumluluğu verilmiştir (Yaradılış 1:28). Örneğin bazı hayvanların evcilleştirilmesi ve toprağın da işlenmesi gerekmiştir (Yaradılış 2:15). Adem bu sürece, hayvanlara isim vererek başlar (Yaradılış 2:20) ve eşi oluşturulduğunda ona “yaşam” anlamına gelen Havva ismin verir (Yaradılış 3:20). Adem’e melekler (bu nedenle Tanrı bu bölümlerde “biz” kelimelerini kullanmaktadır) ve hayvanlar eşlik ederken şimdi bir de eş ile kutsanmıştır. Buraya dek her şey huzurludur ve işbirliğine dayanır.

 

Adem ile eşine bir şart koşulmuştur. Bahçedeki meyve ve sebzelerden istediklerini yiyebilmekle beraber bir istisna vardır. Bu istisna, “iyiyle kötüyü bilme ağacı”dır. Tanrı der ki, “ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün” (Yaradılış 2:17). Bu basit bir kuraldır ve kendilerine hakimiyetlerini sınar. Bu kurala ne kadar süre sadık kalabildikleri bize anlatılmamaktadır ancak farklı bir ses Tanrı’nın söylediğine karşıt söz gelene kadar kurala sadık kaldıklarını biliriz. Yılan kadına, “Kesinlikle ölmezsiniz” der. Daha da kötüsü, Tanrı’nın gizli bir amacı olduğunu öne sürer: “Tanrı biliyor ki, o ağaçın meyvesini yediğinizde gözlerini açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” Havva kuşkuya düşer. Meyvenin çekiciliği yanında başka meyveler dururken yasak olanı arzulamaktadır. “Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi” (Yaradılış 3:6). Derhal bir değişikliği hissederler. Cinselliklerinin ve günahlarının farkına varırlar ve kendilerine önlük yapar ve gizlenirler (Yaradılış 3:7-13).

 

Kırılan kuralın basitliğiyle beraber kaynağı inançsızlık ve küstahlıktır. İnançsızlık ve küstahlık o günden bu yana yeryüzünü dolduran kötülüğe kaynak olmuştur. Kadınlar ve erkekler içlerinden “Tanrı yok (Mezmurlar 14:1) ya da “Rabb bizi görmüyor” der veya Tanrı’nın onların davranışlarıyla ilgilenmediğini düşünürler (Hezekiel 8:12, 9:9). Ne var ki insanlar Tanrı’yı hoşnut etmek istediklerine hata yapar ya da yanlış şeyi yapar veya doğru şeyi yapamazsa o zaman da suçlu olurlar. Kutsal Kitap’ta insanların Tanrı’ya ettiği farklı itaatsizlik türleri için birçok kelime kullanılır, ama hepsi “günah” olarak nitelendirilir. En sık kullanılan kelimeler gerçekte “hedefi vuramamak” anlamına gelir. Hedef, Tanrı’ya tam itaattir ve bu hedefi ister az ister çok arayla kaçıralım, bu günahtır. Hepimiz Adem’in yaptığı hatayı yapar ve benzer şekilde sonuçlarına katlanırız.

 

Aden bahçesinde işlenen günah, işin içinde olan herkes için kötü sonuçlar doğurmuştur. Yılan, bacaksız olarak hareket etmeye ve solucan gibi toprakta yaşamaya mahkum edilmiştir. Kadın daha fazla doğum yapacak ve kocasına tabi olarak acı çekecektir. O muhteşem bahçeden kovulurlar ve erkek, verimliliğini kaybeden topraktan ürün elde edebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Er ya da geç hepsi ölecektir (Yaradılış 3:14-23).

 

Ne var ki Tanrı’nın amacını terk etmediğine dair ipuçları vardır. Adem ile Havva hemen ölmemiştir. Tövbe etmeleri için onlara zaman verilmiştir. Her ne kadar bahaneleri olsa da (Yaradılış 3:12-13), itaatsizlik ettiklerini kabul etmişlerdir. Tanrı’nın onları deri giysiler ile giydirmesi (Yaradılış 3:21), O’nun onların günahını örttüğü (bağışladığı) anlamına gelir. Ayrıca, Yaradılış 3:15’te soylarından birinin yılanın başını ezeceği yönündeki söz, günaha girme ile günahın sonsuza dek yok edileceği günün geleceğine işarettir. Tanrı’nın izniyle buna başka bir yazımızda bakacağız.

 

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

 

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve. İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net      UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917