CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

2d. Tanrı planları hakkında Nuh, İbrahim, Davut, diğer peygamberler ile havarilere vaatlerde bulunmuştur.

 

Sayfa 2c’de, Tanrı’nın yeryüzünü ve üzerindeki her şeyi yaratırken belli bir amacı olduğuna inanmamın sebeplerini açıklamıştım. Amacı, dünyanın O’nun yüceliği ile dolması idi. Mısır’dan Çıkış 33:18 ila 34:8 arasını okuduğunuzda, Tanrı’nın yüceliğinin sadece güç, ışık ve benzeri fiziksel şeyler olmadığını görürsünüz. O’nun yüceliği aynı zamanda karakterini, merhametini ve adaletini de kapsar.

 

Bu nedenle Tanrı insanoğluna kanunlar vermiştir. İnsanlar bu kanunlara uyduklarında bir nebze dahi olsa Tanrı’ya daha fazla benzemektedir. O’nun yüceliğini burada ve şimdi yansıtırlar. Ne var ki, dünyanın Tanrı’nın yüceliği ile dolması her nesilden birkaç bireyin çabası ile mümkün olmamaktadır. Erkek ve kadınlar özgür iradeye sahiptir. Dolayısıyla Tanrı’nın kanunlarına itaat edecek insanların sayısı her zaman için kendi arzularının peşinde koşacak insanların sayısı yanında küçük kalacaktır. Tanrı’nın planlarını ve kanunlarını insanlara ulaştırma vasıtası, peygamberler ile havariler aracılığıyla olmuştur. Kulak vermek isteyen herkese bilgiyi aktarmaları emredilmiştir. Böylece her nesilden az bir sayının dinleyici olmasına karşın birkaç nesil içinde kararlı bir biçimde bir “kalabalık” oluşturulacaktır. Elbette her nesil tükenir ancak Adem ile Havva’yı topraktan yaratan Tanrı ölenleri diriltir. Dolayısıyla Diriliş gerçekleştiğinde bu “kalabalık” tekrar yaşayacaktır ve Tanrı’nın planladığı gibi yeryüzünü O’nun yüceliği ile dolduracaktır.

 

Böylece Tanrı adım adım planlarını açıklamıştır.

 

Tanrı Nuh’a, yeryüzünün bir daha tufan ile helak olmayacağı ve gökkuşağının bunun garantisi olacağı sözünü vermiştir (Yaradılış 9:11-15).

 

Tanrı İbrahim’e birçok torun, “İsrail” olarak bilinen toprakları ve torunlarından birinin insanlığa inayet getireceğini vaat etmiştir (Yaradılış 12:1-3, 15:4-7, 22:15-18). Zamanla İbrahim’in torunları (Yahudi halkı) kendi kralları ile bir krallık kurmuştur.

 

Peygamberler ile Mezmur yazarlarına Tanrı, gelecekte bir zamanda İbrahim’e verdiği sözlerin yerine getirileceği bir dünya çapında krallık oluşturacağını vaat etmiştir. O’na itaat edilecektir ve insanoğlu nihayet barış ve adaleti yaşayacaktır (Mezmur 72, Yeşaya 2, Mika 4).

 

Tanrı Kral Davut’a, Tanrı’nın oğlu olacak bir torun vaat etmiştir. Bu torun öyle özel olacaktır ki yukarıda bahsedilen krallığı sonsuza dek yönetecektir. Sayfa 2c’de Luka 1’e bakmış ve İsa’nın o vaat edilen torun olduğunu görmüştük.

 

Geldiğinde ise Davut’un Oğlu’na Tanrı’nın, uluslar üzerinde hakimiyet vaat ettiğini görürüz (Mezmur 2:7-9). Ve bin yıl sonra geldiğinde bu mevkiyi havarileri olarak bilinen müritleri ile paylaşacaktır.

 

Havarilere İsa, krallığında yönetici görev vaat etmiştir (Matta 19:28; Luka 22:28-30).  Bu gerçekten işleyen bir hükumet olacaktır.

 

Şaşırtıcı bir şekilde İsa sıradan müritlerine, bu hor kullanılmış gezegeni barış, övgü ve bolluk yerine çevirme eyleminde ona yardım edebilecekleri sözünü vermiştir (Esinleme 2:26-29) – çok eskiden vaat edildiği gibi yeryüzü O’nun yüceliği ile dolacaktır ve İbrahim ile torunları aracılığıyla bütün uluslar kutsanacaktır.

 

Tanrı ile kanunları ve bu kanunlar çiğnendiğinde biz in sanlara ne olduğu üzerinde düşünmeliyiz.

 

Johnwoodall@talktalk.net                     Tel +441527 598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve

 

     İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.