CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

2c. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

 

Kutsal Kitap, Yaradılış 1’de şu cümle başlar: “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.”

Bundan sonra yalın bir dille Yaradılış Kitabı bize dünyanın aşama aşama yaşanabilir bir yer kılndığını ve sonradan canlılar ile donatıldığını anlatır. Önce ışık gelmiştir ki böylece gece ile gündüz olmuştur, sonra bulutlar kalkmıştır deniz ile gökyüzü arasında açık hava olmuştur ve son olarak denizden kara yükseltilmiştir. Böylece canlılar için her şey hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada Tanrı bitkiler ile ağaçları yerleştirmiş ve onlara ihtiyaçları olan güneş ışığını vermiştir. Bundan sonra balıklar, kuşlar ve hayvanlar gelmiştir ve son olarak “altıncı gün”de insan yaratılmış ve Tanrı’nın yarattığı diğer harikaları görmüştür. Her aşamada “Tanrı bunun iyi olduğunu gördü” denir. Aklında belli bir planı vardır.

 

İnsan özeldir. Hayvanların aksine Tanrı’yı memnun etme isteyebilmektedir. Yaradılış 1:28 der ki, “Onları kutsayarak, ‘Verimli olun, çoğalın’ dedi, ‘Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.’” Tanrı insandan, yeryüzünü O’nun adına yönetmesini istemiştir ancak daha sonra göreceğimiz üzere insan kendi arzularını tatmin etmiştir. Sonuç olarak insanoğlu ile yeryüzü, Tanrı tarafından lanetlenmiştir ve insan ölümlü kılınmıştır.

 

Tanrı erkek ve kadınlardan, O’nunla işbirliği yapmalarını ister. Bu işbirliği reddedildiğinde Tanrı’nın planı sekteye uğramaktadır ancak yok edilmemektedir. Bu olaydan yıllar sonra Yahudi halkının oluştuğu dönemlerde insanlar, babalarına vaat edilen topraklara (İsrail) girmeyi reddetmiştir. Bu da bir aksamaya sebep olmuştur ancak Tanrı, amacında kararlıdır. Demiştir ki, “varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim” (Çölde Sayım14:21).

 

Bundan yüzyıllar sonra ise Yahudi halkı o topraklarda yaşarken yine Tanrı’ya itaatsizlik etmektedir. Durum öyle kötü bir hal almıştır ki Asur ordusu Kuzey İsrail’i esir almaya gitmiştir. Ancak Tanrı’nın planı sabit kalmıştır. “Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek” (Yeşaya 11:9) zamanı geleceğini tekrar etmiştir.

 

Daha da sonra, bu düzen tekrar edilmiştir. Güneyde kalan Yahudilerin arasında günahkarlık öyle boyutlara ulaşmıştır ki Babil ordusu onları da esir almaya yönlendirilmiştir. Ve bir kez daha vaat tekrar edilmiştir: “Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da Rabb’in yüceliğinin bilgisiyle dolacak.” (Habakkuk 2:14). Bu zaman, Kutsal Kitap’ın “Tanrı’nın krallığı” dediği zamandır.

 

Yeşaya 11, bunu yerine getirmek için çok özel bir kişinin gönderileceği vaadi ile başlar. Bu kişi, “İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak” olarak tanımlanır. İşay, Kral Davut’un babasıdır. Eski Ahit döneminde İsrail için krallık kurmuştur. Verilen söze göre günün birinde Davut’un soyundan biri doğacak ve Tanrı’nın uzun vadeli planlarını gerçekleştirecektir. Gerçekten de o özel çocuğun doğacağı zaman geldiğinde doğumundan önce annesine haber verilmiştir: “Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rabb Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.” (Luka 1:31-33).

Şimdi İsa’nın vaaz vermeye başladığında öğrencilerine şu duayı etmelerini söylediğini anlayabiliyoruz: “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.” Bir sonraki yazımız, Kutsal Kitap’ta; Nuh, İbrahim, Davut ve Havariler gibi şahıslara bu konuda açık vaatler verildiğini gösterecektir.

 

johnwoodall@talktalk.net       Tel (+44) 1527598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve

 

     İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.