CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

 

1.      Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir.

         Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

 

Doğanın mucizesinden, bir Büyük Tasarımcı olması gerektiğini anlayabiliriz. Ancak yalnız başına bunlar bize, O’nun bizim için planları olup olmadığını anlatamaz. Bizim için planı varsa, bize anlatması gerekir. Kutsal Kitap bunu yapmaktadır, Tanrı’nın insanlığa mesajıdır. “Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı`nın sözlerini ilettiler” (2 Petrus 1:21). Bunun doğru olduğuna inanmak için çok neden vardır ve bunlara başka bir yazımda değinmek isterim.

 

 

Kutsal Kitap, “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” der (Yaradılış 1). Tanrı sonradan milyonlarca diğer canlıları da ve son olarak erkek ile kadını yaratmıştır. Bizi yaratan olduğu için bize isteklerini buyurma hakkına sahiptir. Eski Ahit’in sonunda peygamber Malaki, “Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor?” der (Malaki 2:10).

 

 

Malaki Tanrı’nın “Baba” olduğunu söyler. Kutsal Kitap O’nun, yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde olduğunu, O`ndan başkası olmadığını söyler (Yasa’nın Tekrarı 4:39). Tüm diğer “tanrı”lar, insanın uydurmasıdır (Yeşaya 45:5). Tek tanrı O’dur. Aynı zamanda doğası itibariyle tektir: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RABB tek Rabbdir!” (Yasa’nın Tekrarı 6:4). Eski Ahit (Tevrat), İbrani dilinde yazılmıştır ve Yahudi bilginlerin bunu tercümesi ile Yeni Ahit bunu destekler: “her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası”dır (1 Korintliler 8:6, Efesliler 4:6).

 

 

Ne yazık ki geçmişten beri günümüze kadar birçok insan bunu kabul etmemektedir. Tek doğru Tanrı’ya tapınmak yerine yıldızlara, hayvanlara, hayali tanrılara ve putlara tapmışlardır. Başlıca bir tanrıya inanan birçok ulus da o tanrının üç şekline inanmıştır. Bu inançla eski Babil, Mısır, Yunanistan, Roma ve günümüzde dahi Hindistan’da karşılaşıyoruz. Zaman geçtikçe tek tanrıya inanmak isteyenlerin bile bu fikirlerden etkilendiğini görmekteyiz. İsa’nın döneminden iki yüzyıl sonra Yunan filozoflarının eserlerinden esinlenen birçok Hıristiyan, bu fikirleri Hıristiyanlık’a getirmiştir. Bu fikirlerden biri, Tanrı’nın bir üçleme olduğudur. Bu, Üçleme (Teslis) Doktrini’dir ancak Yahudiler ile Müslümanlar buna karşı çıkmıştır. Onlar haklı olarak Tanrı’nın tek olduğuna inanır.

 

 

Tanrı’nın tek olduğu inancının hayatımıza etkisi yadsınılmazdır. Sadece O’na tapınmalıyız ama bunu aynı zamanda tek olduğu için yapmalıyız. Kendisinde bir bütündür ve bizim O’na hizmetimiz de bir bütün olmalıdır. “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RABB tek rabbdir. Tanrınız RABB’i bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz” (Yasa’nın Tekrarı 6:4-5, Markos 12:29-30).

 

 

Bir sonraki yazımda 2a kalemini konu alan bir yazı yazmayı umuyorum.

 

 

 

 

Johnwoodall@talktalk.net       Tel (+44) 1527598917
CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”
www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve     

 

İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılın