مأموریت کتاب مقدس کریستادلفین

 

زندگی جدید در مسیح

 

درس 2 غسل تعمید - شروع جدید برای یک زندگی جدید

 

شستشو و پرستش در عهد عتیق

 

شستن بخش مهمی از عبادت طبق قانون موسی در عهد عتیق بود. ما در مورد این قانون در کتابهای اولیه کتاب مقدس، خروج تا تثنیه می خوانیم. این قانون برای 1400 سال بر اسرائیل حاکم بود، گرچه بیشتر اوقات آنها از این امر سرپیچی می کردند. در مجموعه خیمه ها، جایی که اسرائیلی ها برای پرستش خدا می رفتند یک حوضه بزرگ برنز پر از آب وجود داشت. درست در مقابل ورودی چادر خیمه ها قرار داشت. خدا به کشیش ها دستور داده بود که هر بار که به مکان مقدس می رفتند دست و پایش را بشویند و در صورت عدم انجام این کار خود را به خطر (مرگ) میاندازند (خروج 30: 17-21). دلایل زیادی برای این وجود داشت و ما فقط یکی را در نظر می گیریم. هر بار که آنها خود را شستشو می کردند به آنها یادآوری می شد که همانطور که بدن آنها از نظر جسمی کثیف می شود، گناه آلوده شده و آنها را از نظر روحی نجس می کند. تمام مراسم قانون موسی توسط خدا طراحی شده است تا به مردمش درسهای معنوی درباره گناه و چگونگی بخشش آن نشان دهد. بنابراین به کاهنان ، همانطور که خود را شستشو می کردند یادآوری شد که "کثیفی" نمایانگر "گناه" و "شستشو" نماینده "بخشش" است. از آنجا که آنها حداقل یک بار در روز به مقدسگاه می رفتند تا مطمئن شوند که چراغ روغن درخشان می سوزد این آیین شستن هرگز پایان نمی یافت. درست همانطور که بدن آنها هر روز از نظر جسمی کثیف می شد ، بنابراین گناه هر روز آنها را آلوده می کرد و قانون هرگز نمی توانست آنها را کاملاً تمیز و عاری از گناه کند. آیین مقدس و شستشو باید همه روزه تکرار می شد.

 

کار یحیی تعمید دهنده
در ایام عیسی بسیاری از یهودیان این واقعیت ناخوشایند را نادیده گرفتند. شستشوی آیینی کاملاً متداول بود. آنها حتی خود را با غوطه وری کامل در آب شستشو می دادند اما در ذهنشان هیچ ارتباطی با گناه وجود ندارد. آنها اعتقاد داشتند که با دو چیز در زندگی خود عادل هستند (درست با خدا درست شده اند). اولا با یهودی بودن و فرزندان ابراهیم ، انسانی که خدا چنین وعده های بزرگی داده است و دوم با دخالت آنها در عبادت آیینی خدا در معبد یا کنیسه ها. وقتی اولین بار پیام یحیی تعمید دهنده را شنیدید می توان شوکه شدن آنها را تصورکرد.
"در آن روزها یحیی تعمید دهنده در بیابان یهودا موعظه می کرد ،
"توبه کنید ، زیرا پادشاهی بهشت ​​نزدیک است" ...
سپس اورشلیم تمام یهودا و مناطق اطراف اردن به طرف او می روند و در رودخانه اردن توسط او تعمید می گرفتند و گناهان خود را اعتراف می کردند. "
متی 3: 1 ، 5-6
یحیی تعمید دهنده بین شستشو (با تعمید) و بخشش گناهان ارتباط کاملی برقرار کرد. شایان ذکر است که به نکات اصلی که متی ذکر کرده توجه کنیم.
1. "اعتراف گناهان خود" - آنها با اراده و آشکارا گناهان خود را تصدیق کردند که از خدا نافرمانی کرده اند. نمی توان به آسانی از همه کارهایی که انجام داده اند خودداری کرد، اما وقتی این کار را کردند وزنه سنگینی را از وجدانشان جدا کرده و با تصمیم خود احساس آسودگی کردند.
این یک بخش اساسی از آمدن ما به سوی خدا نیز برای این موارد است:
"هر کس تخلفات وگناهان خود را پنهان کند موفق نخواهد شد، اما کسی که اعتراف کند و آنها را ترک کند رحمت خداوند را خواهد یافت." امثال 28: 13
کتاب مقدس به ما می گوید که وقتی ما از این طریق در برابر خدا صادق هستیم، نام او را گرامی می داریم و همانطور که صحیح بودن کلام او را تصدیق می کنیم به او شکوه می بخشیم. در نسخه عهد عتیق که عیسی از آن استفاده کرده است، کلمه ای که در عهد جدید به انگلیسی ترجمه شده ما به عنوان "اعتراف" می بینیم ، بعضاً در "مزمور" به عنوان "ستایش" ترجمه می شود. این یک فکر دوست داشتنی است که وقتی گناهان خود را به خدا اعتراف می کنیم او را ستایش می کنیم.نگاه کنید به آنچه داوود پس از گناهان زنا و قتل به خدا گفت.
"خدا فقط علیه تو گناه کرده ام و آنچه را که از نظر تو شرر است انجام داده ام تا بتوانید به قول خود توجیه شوید و در داوری خود بی شرمان باشید." مزامیر 51: 4
وقتی عخان با دزدی طلا و جامه از جریکو گناه کرد، یوشع از او خواست تا اعتراف کند که چه کرده است و به او گفت:
پسر من ، جلال را به پروردگار، خدای اسرائیل تقدیم کن و او را ستایش کن. اکنون به من بگو آنچه انجام داده ای، آن را از من مخفی نکنید. " یوشع 7:19

 

2. "توبه" - اگر اعتراف به گناهانشان کافی نبود ، کافی بود که آنها را نادیده بگیریم. "او كه اعتراف كند و آنها را ترك كند رحمت خواهد یافت ". کسانی که نزد یحیی تعمید دهده آمدند باید تغییر کامل قلب را تجربه کنند. آنها نیاز به یک شروع تازه ، یک زندگی جدید داشتند. باید یک آرزوی صمیمانه و کامل وجود داشته باشد که دیگر گناه نکنیم. این برای ما بسیار مهم است. اگر در زندگی قدیمی خود توبه نکرده باشیم ، تعمید پیدا نمی کند. در متی 3: 7-9 از فریسیان و صدوقیان که به پیش یحیی آمده بودند و می خواستند تا توسط وی تعمید بگیرند. یحیی از آنها عصبانی شد و به آنها هشدار داد که نجات آنها در معرض خطر است زیرا قلبشان پیام انجیل را درک نکرد بود. توبه نکرده بودند، آنها حاضر بودند به درون آب بروند اما حاضر به تغییر زندگی خود نبودند و این برای خدا غیرقابل قبول بود.
 
3. "تعمید به وسیله او" - فقط پس از این فرایند اعتراف و توبه ، مردم تعمید یافتند (در بخش عمیقی از رودخانه اردن - طوری انتخاب شدند که بتوانند به راحتی در زیر آب ، یوحنا 3:23).
4. "زیرا پادشاهی بهشت ​​نزدیک است" - دلیل اینکه مردم به نزد یحیی آمدند و تعمید یافتند.
از این طریق این بود که آنها درک کردند که پادشاهی خدا در حال آمدن است و این تنها راه آماده سازی برای آن بود.
 
تعمید به مسیح
"زیرا بسیاری از شما که در مسیح تعمید یافتید ، مسیح را در برکرده اید."
غلاطیان 3:27
وقتی شاگردان عیسی مردم را غسل تعمید دادند آنها رادر "مسیح" یا "در نام سرورمان عیسی مسیح" تعمید دادند. این غسل تعمید زن و مرد را از طریق عیسی مسیح با خداوند به روابط ویژه می رساند. آنها به عنوان اعضای خانواده او به خدا تعلق دارند و اگر وفادار باشند خداوند وقتی که عیسی مسیح را به زمین برمی گرداند به آنها زندگی بیکران در پادشاهی خود می دهد.
نیقودیموس یکی از رهبران فریسیان نزد عیسی آمد تا از او درباره این موارد سؤال کند:
"عیسی در جواب او گفت:" راست می گویم واقعاً ، من به شما می گویم مگر اینکه کسی دوباره متولد شود ، وگرنه او نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. "
نیقودیموس به او گفت: "چگونه می توان یک مرد را در سن پیر به دنیا آورد؟ آیا می توان بار دوم وارد رحم مادر خود کرد و به دنیا آمد؟"
عیسی در جواب گفت: "آمین ،آمین به تو می گویم مگر اینکه کسی از آب و روح متولد شود وگرنه او نمی تواند وارد پادشاهی خدا شود.
آنچه از بدن متولد می شود جسم است و آنچه از روح متولد می شود روحانی است.
تعجب نکنید که من به شما گفتم ، "شما باید دوباره متولد شوید." یوحنا 3: 3-7
این زبان کاملاً واضح است. اگر می خواهیم وقتی عیسی به زمین بازگردد به پادشاهی خدا دعوت شویم ، باید با غوطه وری در آب تعمید شویم و باید از روح متولد شویم. عیسی این تغییر در زندگی ما را متولد شدن دوباره توصیف می کند. به همان اندازه تولد یک نوزاد کوچک از رحم مادرش یک واقعه عالی است ،این یک آغاز جدید است. یک شروع جدید برای یک زندگی جدید است و ما باید واقعاً با آن برخورد کنیم. توجه داشته باشید که هر دو بخش از این تغییر ضروری است. تنها غوطه ور شدن در آب نیست.
 
3. " تعمید شدن بوسیله آن " - فقط پس از این فرایند اعتراف و توبه مردم تعمید یافتند (در بخش عمیقی از رودخانه اردن - طوری انتخاب شدند که بتوانند به راحتی در زیر آب ، یوحنا3:23).
 
4. "زیرا پادشاهی بهشت ​​نزدیک است" - دلیل اینکه مردم به سوی یحیی آمدند و تعمید یافتند.
از این طریق این بود که آنها درک کردند که پادشاهی خدا در حال آمدن است و این تنها راه آماده سازی برای آن بود. به اندازه کافی برای تأمین مکانی در پادشاهی خدا کافی است و باید با آنچه عیسی مسیح "روح" به وجود می آورد همراه باشد.

 

 

 

 

 

شستن پاهای شاگرد
 
در اتاق فوقانی در شب قبل از درگذشت او بر روی صلیب عیسی کوشید تا به شاگردان خود آموزش دهد که نیاز به این تغییر دارند. وی سپس آب را درون یک حوضچه ریخت و شروع به شستن پای شاگردان و پاک کردن آنها با حوله ای که در اطراف او پیچیده بود کرد.
او نزد شمعون پطرس آمد که به او گفت: "سرورم آیا پای من را می شوی؟"
عیسی در جواب او گفت: "آنچه را من برای شما انجام می دهم اکنون نمی فهمید اما بعد از آن شما خواهید فهمید.
پطرس به او گفت: "شما هرگز نباید پای من را بشویید." عیسی در جواب او گفت: "اگر من شما را نشویم ، شما هیچ سهمی با من ندارید."
شمعون پطرس به او گفت: "سرورم ، نه فقط پای من بلکه دست و سر من را بشوی!"
عیسی به او گفت: "کسی که غسل ​​می کند نیازی به شستن ندارد مگر اینکه پای او باشد بلکه کاملاً تمیز است." یوحنا 13: 5-10
می بینیم که پطرس نگرش قدیمی یهودی را نشان می دهد. این شستشو یک کار آیینی بود که باید بیش از یک بار انجام شود. عیسی توضیح داد كه غسل ​​تعمید یك مراسم غیرمستقیم است فقط لازم است یك بار در زندگی كسی صورت گیرد كه واقعاً فهمیده باشد منظور از آن چیست. پس چرا عیسی به پطرس گفت که لازم است پاهای خود را بشوید؟ این ثبت کتاب مقدس جذاب است. عیسی پطرس و یوحنا را به جلو به اتاق بالا فرستاده بودند. آنها قرار بود در آنجا مقدمات را انجام دهند. این شامل سلام کردن شاگردان دیگر به محض رسیدن و شستن پاهای آنها است. این یک رسم یهودی بود اما هیچ یک از آنها حاضر به انجام آن نبودند. نه حاضر بود خود را فروتن کند تا از میهمانان دیگر مراقبت کند. در واقع عیسی به آنها می گوید شما یک بار تعمید یافتید و این کافی بود اما اگر واقعاً مریدان من هستید باید بیاموزید که خود را فروتنانه کنید و از نمونه های من در زندگی خود پیروی کنید. اگر واقعاً پیام انجیل حقیقی را هنگام تعمید درک کنیم دیگر نیازی به تعمید دوباره نیست. عیسی یک بار بر روی صلیب درگذشت و بنابراین ما یک بار در مرگ او تعمید یافتیم. هنگامی که ما بعد از غسل تعمید گناه می کنیم پس اگر دردعا بخواهیم از خدا طلب آمرزش کنیم او ما را خواهد بخشید و ما را به عنوان فرزندانش خواهد پذیرفت.
اگر بگوییم گناهی نداریم خود را گول می زنیم و حقیقت در ما نیست.
اگر گناهان خود را اعتراف کنیم او وفادار و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از همه بی عدالتی ها پاک کند. " 1 یوحنا 1: 8-9
در اتاق فوقانی عیسی به شاگردان خود گفت:
"شما من را معلم و سرورم می نامید و راست می گویید ، زیرا من هم هستم.
اگر من سرور و معلم شما ، پاهای شما را شسته ام شما نیز باید پای یکدیگر را بشویید.
زیرا من یک مثال برای شما آورده ام که شما نیز باید همانطور که با شما رفتار کرده ام عمل کنید. "
یوحنا 13: 13-15
به نحوه دستورعیسی، فقط ترتیب تغییر دو کلمه توجه کنید. شاگردان مانند بسیاری از مردم امروز مایل بودند که اولاً عیسی را به عنوان معلم ببینند با این حال عیسی از ما می خواهد که اولاً او را به عنوان سرور خود ، کسی که باید از آن پیروی کنیم ببینیم. او نمونه ای از یک زندگی کامل و خدادادی را برای ما به جا گذاشته است. اگر غسل تعمید واقعاً برای ما معنی دارد آنگاه با تغییر قلب و عزم پیروی از این مثال همراه خواهیم شد و سعی می کنیم به عیسی مسیح به عنوان سرورمان خدمت کنیم.
 
متولد شدن روح
پس معنای واقعی " متولد شدن در روح " چیست؟ به این دو قسمت نگاه کنید.
"این روح است که زنده می دهد. جسم فایده ای ندارد، کلماتی که برای شما گفتم روح و حیات است. " یوحنا 6:63
 "... صمیمانه از طریق یک قلب پاک عاشق یکدیگر باشید و از آنجا که شما دوباره متولد شده اید نه از بذر فاسد شدنی بلکه غیر فاسد شدنی، به واسطه کلام زنده و ماندگار خدا. زیرا "همه جسم ها مانند علف و تمام شکوه آن مانند گل علف است. علف ها پژمرده می شوند و گل می افتد اما کلام خداوند برای همیشه باقی می ماند." این کلمه خبر خوبی است که برای شما موعظه شده است پس همه شرارت ها و همه فریب ها و ریاکاری ها و حسادت ها و همه تهمت ها را کنار بگذارید.
مانند شیرخواران تازه متولد شده به شیر معنوی خالص تمایل دارید که با آن می توانید به رستگاری بزرگ برسید... "
1 پطرس1: 22 - 2: 2
هنگامی که ما در هنگام تعمید زندگی جدیدی را در مسیح آغاز می کنیم خدا فوراً و فوق طبیعی ما را تغییر نمی دهد به گونه ای که ما بقیه زندگی خودمان را به طور عاشقانه و مسیحی رفتار می کنیم. ما مانند نوزادان تازه متولد شده هستیم. نوزادان برای تغذیه نیاز به شیر دارند. این به رشد و تقویت آنها کمک می کند. ما به شیر معنوی، غذا از کلام خدا احتیاج داریم تا به ما در رشد معنوی بهترکمک کند.
"و ما نیز مرتباً از این امر خدا را شکر می کنیم که وقتی کلام خدا را از ما شنیدید و دریافت کردید ، آن را نه به عنوان کلام انسانها پذیرفتید بلکه به عنوان واقعاً کلام خدا که در کار است پذیرفتید. در شما مؤمنان. " 1 تسالونیکیان2:13
این است که ما با خواندن و مراقبه مداوم در کتاب مقدس و از طریق دعا می آموزیم که چگونه به عنوان شاگردان واقعی مسیح رفتار کنیم. با انجام این کار، ذهن و قلبمان را که از کلام خدا و راههای او پر شده است پیدا خواهیم کرد و این به شما کمک می کند تا از ذهن ما خواسته های خود و راه های گناهکارانه را بیرون بریزیم و زندگی کنیم. این کار آسان نیست و یک شب هنگام غسل تعمید رخ نمی دهد . در واقع این یک کار یک عمر است و ما هرگز خود را کاملاً تغییر نمی دهیم تا مثل مسیح باشیم. این تنها زمانی اتفاق می افتد که او بازگردد و از قدرت روح القدس استفاده کند تا شاگردان خود را تغییر داده و آنها را از نظر جسمی مانند خودش بسازد. این تغییر همچنین می تواند به عنوان "روح متولد شده" توصیف شود و دو ایده با هم مرتبط هستند. اگر سعی کنیم زندگی معنوی خود را تغییر دهیم تا مانند عیسی بشویم او بدن ما را تغییر می دهد و هنگام بازگشت ما را مانند او می سازد.
"سرورمان عیسی مسیح ... بدن قدرتمند ما را به مثابه بدن شکوهمند خود تبدیل خواهد کرد ، با این قدرت که او را قادر می سازد حتی همه چیز را به خودش بسپارد." فیلیپیان 3:21
بسیاری از افراد با خواندن و مطالعه کتاب مقدس پیام انجیل را می آموزند. آنها آن را می پذیرند و به نام عیسی تعمید می شوند. گاهی اوقات به نظر می رسد که آنها معتقدند که این پایان یک روند است و نه آغاز یک زندگی جدید. آنها خواندن کتاب مقدس را متوقف می کنند. آنها زندگی خود را تغییر نمی دهند. آنها بیشتر مانند عیسی نمی شوند. آنها از آب تعمید گرفته اند اما نه از روح. اعتقادات آنها تاثیری در زندگی آنها نداشته است و آنها همچنان مانند گذشته پیش از تعمید رفتار می کنند. به همین دلیل آنها در معرض خطر مرگبار قرار دارند. آنها نه تنها به پادشاهی خدا دعوت نخواهند شد بلکه باید در محضر داوری حضور پیدا کنند تا رفتار خود را با او توضیح دهند.
بخش های زیادی وجود دارد که به ما می گوید چگونه شاگردان را که واقعاً دوباره متولد شده اند ، بشناسیم. شاید مشهورترین آنها غلاطیان 5: 16-23 باشد. شاگردان غلاطیان نمونه خوبی از افرادی است که در پاراگراف قبلی شرح داده شده است. آنها با میل خود پیام انجیل را پذیرفته بودند. آنها تعمید یافته بودند ، اما به محض اینکه پولس شهر خود را ترک کرد درست مانند آنچه پیش از تعمید انجام داده بودند رفتار کردند. به نکاتی که پولس رسول در این فصل بیان می کند توجه داشته باشید.
غلاطیان 5 آیه 16-18:

 

"اما می گویم ، با روح قدم بردارید و خواسته های نفس را برآورده نخواهید کرد.

زیرا خواسته های نفس خلاف روح است و خواسته های روح بر خلاف نفس است ، زیرا اینها با یکدیگر مخالف هستند تا شما را از انجام کارهایی که می خواهید انجام دهید باز دارند.

اما اگر شما توسط روح هدایت شوید تحت قانون شریعت نیستید. "

آنها تشویق می شوند که با روح زندگی کنند (اجازه دهند کلام خدا در زندگی خود کار کند). اگر آنها زندگی خود را با افکار و راه های خدا پر کنند، این به بیرون راندن خواسته های طبیعت گناه آورشان کمک می کند.

آیات 19-21

وی گفت: "اکنون آثار نفس مشهود است: بی اخلاقی جنسی ، ناخالصی ، نفسانیت ، بت پرستی ، جادوگری ، دشمنی ، نزاع ، حسادت ، عصبانیت ، رقابت ، اختلافات ، تبعیضات، حسادت ، مستی ، عیاشی و مواردی از این دست. من همانطور که قبلاً به شما هشدار داده ام به شما می گویم که کسانی که چنین کارهایی انجام می دهند پادشاهی خدا را به ارث نمی برند. "
این کارهایی است که آنها انجام می دادند ، این نشان داد که آنها از "روح" به دنیا نیامده اند و بنابراین اگر آنها به این کار ادامه دهند ، آنها در پادشاهی خدا نمی باشند.
آیه 22-23
"اما ثمره روح، عشق ، شادی ، صلح ، صبر ، مهربانی ، نیکی ، وفاداری ، لطافت و کنترل خود است. در برابر چنین چیز هایی قانونی وجود ندارد."
اینگونه می دانیم که آیا ما دوباره متولد شده ایم. این موضوع فقط این نیست که خودمان را "مسیحیان دوباره به دنیا آمده" بنامیم. ما به مردم نشان می دهیم که با نحوه رفتار و همچنین با آنچه موعظه می کنیم ، هستیم. اگر در زندگی خود خصوصیاتی مانند عشق ، مهربانی ، لطف و کنترل خود را نشان دهیم ، نشان می دهیم که واقعاً به کلام خدا اعتقاد داریم و به ما اجازه می دهیم که بیشتر ما را مانند عیسی مسیح تغییر دهد. خدا از ما كلمات و اعمال می خواهد تا تعهد خود را به مسیح نشان دهد.

 

سوالات
1. چرا باید گناهان خود را به خدا اعتراف کنیم و وقتی این کار را می کنیم چه تأثیری بر ما می گذارد؟
2. هنگامی که از گناهان خود توبه می کنیم ، چه معنی دارد؟
۳- اگر بخواهیم در پادشاهی خدا باشیم باید چه کاری انجام دهیم؟
4- معنای "تولد در روح" به چه معنی است؟
5- برای این که در زندگی ما اتفاق بیفتد( تولد در روح) چه کاری باید انجام دهیم؟