سلام آیه 1

 

یعقوب ، خدمتگزار خدا و خداوند مسیح ، به دوازده قبیله در

پراکندگی: سلام

یعقوب خود را بنده و یا خدمتگزار خدا و سرورمان عیسی مسیح توصیف می کند. خدمتگزار یا برده بودن همیشه یک تجربه خوشایند نبوده است .

شخصی که بنده است در زندگی چیزهای کمی برای خود داشته است ، نه اموال و نه زمان .

خدمتگزار متعلق به استاد بوده و از هر طریق باید از او پیروی کند. یعقوب با توصیف خود به عنوان خدمتگزار با فروتنی تصدیق کرد که عیسی بسیار بزرگتر از او است و همه چیز را به او مدیون است.

شاگردان واقعی تصمیم می گیرند که در هر جنبه ای از زندگی خود به عیسی خدمت کنند ، و سعی کنند اراده خدا را انجام دهند.

آنها با خواندن کتاب مقدس و دعا کردن میفهمند که باید چه کاری انجام دهند . آنها زندگی خود را هدایای خدا می دانند - نه خودشان.

آزمایش ایمان شما ( آیات 2-4)

برادران من ، وقتی همه محاکمه های مختلف را ملاقات می کنید ، همه شادی کنید زیرا می دانید که آزمایش ایمان شما استوار است.

و بگذارید استواری و پایداری تاثیر کامل خود را روی شما بگذارد تا شما کامل شوید . فاقد هیچ چیز

مومنانی که اولین بار این نامه را خوانده اند ، دوران بسیار سختی را تجربه کرده اند ، که در واقع ایمان آنها را آزمایش می کرد.

این یک واکنش طبیعی نیست که هنگام آزمایش ، خوشحال باشید. یعقوب به ما می گوید که این آزمایش می تواند برای مومنان مخلص سودمند باشد.

این می تواند منجر به پایداری شود (این کلمه در بعضی نسخه ها "صبر" ترجمه شده است)

توانایی تحمل و کنار آمدن با رنج.

این به نوبه خود کمک می کند تا یک مؤمن "کامل" شود ، دقیقاً همان چیزی باشد که عیسی از ما خواسته است.

"بنابراین شما باید کامل باشید ، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است" (متی 5:48)

خواهیم فهمید که یعقوب غالباً سخنان و عقاید عیسی را كه در انجیل متی ضبط شده است ، نقل می كند.

این یک واقعیت شگفت انگیز است که عیسی اطاعت را با رنج آموخت :

اگرچه او یک پسر بود ، اما اطاعت را از طریق آنچه متحمل می شد یاد گرفت. عبرانیان 5:8

بنابراین حتی اگر ما شاگردان وفاداری هستیم ممکن است که اوقات سختی را در زندگی خود داشته باشیم .

شاید ما همپنان بخاطر اعتقاداتمان اذیت بشویم و یا مشکلاتی در زندگیمان داشته باشیم.

وقتی این اتفاقات برای ما رخ می دهد می توانیم به عنوان مثال به عیسی مسیح نگاه کنیم و بدانیم که خداوند همانطور که کنار عیسی بود کنار ما هم باشد ، هر چه برای ما پیش می آید راحتی و پشتیبانی خداوند همراهمان است .

درخواست خرد ( دانش ) ( آیه 5-8 )

اگر کسی از شما عقل ندارد ، بگذارید از خدا بخواهد ، که سخاوتمندانه به همه می دهد بدون توبیخ ،و به او داده می شود.

اما بگذار او را با ایمان و بدون تردید سؤال کند ، زیرا کسی که شک دارد مانند موج دریا است ،که توسط باد رانده می شود.

زیرا آن شخص نباید تصور کند که چیزی را از خداوند دریافت می کند؛او مردی دو ذهن است و از همه راه ناپایدار است.

 

یکی از راههایی که خداوند به شما کمک می کند این است که به ما عقل می دهد تا بفهمیم چرا آزمایش می شویم.

بنابراین یعقوب می گوید که ما باید چنین خردمندی بخواهیم. ما همچنین باید به خدا اعتماد کنیم - نباید بپرسیم اما بعد شک می کنیم. بعداً در نامه خود جیمز درباره دعاها و روشی که باید آنها را بگوییم حرفهای بیشتری برای گفتن دارد ،اما در اینجا او بر اهمیت ایمان تأکید می کند. به شباهت با سخنان خود عیسی توجه کنید :

و عیسی در جواب آنها گفت: "واقعاً ، من به شما می گویم ، اگر ایمان دارید و شک ندارید ، نه تنها آنچه را که برای درخت انجیر انجام شده است ، انجام نخواهید داد ، بلکه حتی اگر به این کوه بگویید ،" گرفته شده و پرتاب به دریا ، "این اتفاق خواهد افتاد. و هرچه در نماز بخواهید ، اگر ایمان داشته باشید دریافت خواهید کرد. ( متی - 21 : 21 و 22 )

 

کاملاً واضح است که ما فقط نمی توانیم از خدا بخواهیم هر آنچه را می خواهیم ، انتظار داشته باشیم که آن را بدست آوریم. ما به ایمان مناسب نیاز داریم تا به روشی صحیح بپرسیم. این بدان معنی است که ما باید بدانیم که ما توان طلب چه چیزهایی را داریم - خدا خواهان چه دعاهایی هست از ما - در غیر این صورت نمی توانیم در دعا هایمان با اطمینان چیزی بخواهیم.

 

افراد ثروتمند و فقیر (آیات 9-11)

 

"بگذار برادر فرومایه در تعالی خود به خود ببالد ،

و ثروتمند در تحقیر خود ، زیرا مانند گل علف او نیز میمیرد.

زیرا خورشید با گرمای شدید خود طلوع می کند و چمن را خشک می کند؛ گل آن می افتد ، و زیبایی هلاک می شود. پس ثروتمند نیز در میانه اقدامات خود ناپدید می شود.

یعقوب اولین اظهارات خود را در مورد ثروتمندان و فقرا بیان می کند. یهودیان غالباً معتقد بودند که یک مرد ثروتمند باید صالح باشد تا خدا او را به ثروت خود برکت دهد.

اما همه در نظر انجیل برابر هستند. مرد ثروتمند همانطور که مرد فقیر می میرد می میرد. هر چقدر هم که پول داشته باشد ، مرد وقتی می میرد آن را پشت سر می گذارد. عیسی مسیحی راجع به مردی که قصد ثروت بیشتر و ثروتمندتر شدن را داشت (لوک 12: 13-21) در پایان عیسی گفت :

اما خدا به او گفت ، احمق ! در این شب روح شما از شما گرفته میشود و چیزهایی که شما آماده کرده اید ( ثروت )از آن چه کسی خواهد بود؟ این است فرجام کسی که برای خویشتن ثروت می اندوزد اما برای خدا ثروتمند نیست" (لوقا 12:21).

توجه کنید که ایده ها چقدر مشابه هستند. شاید یعقوب هنگام نوشتن این كلمات ، فکرش به این کلمات عیسی هدایت شده بوده .

نسبت به انجیل برابر بودن بدان معنی است که مرد ثروتمند فروتن است ، با درک اینکه بدون خدا درمانده و ناامید است. مرد فقیر از قبل می داند که درمانده است ، اما می تواند با ایمان و امید به رستگاری احساس والایی یابد. بدون انجیل همه ما مثل چمنزارهای مزرعه هلاک می شویم. ما مهم نیستیم ما حتی نباید هدف داشته باشیم که یک موقعیت برجسته داشته باشیم. عیسی گفت :

و نیز " معلم " خوانده مشوید ، زیرا فقط یک معلم دارید که مسیح است. آن که در میان شما از همه بزرگتر است ، خدمتگزار شما خواهد بود. زیرا هر که خود را بزرگ سازد ، پست خواهد شد و هر که خویشتن را فروتن سازد ، سرافراز خواهد گردید . (متی 23: 10-12).

پایدار بودن (آیه 12)

 

خوشا به حال مردی که محکم و استوار است در حالی که محکوم است ، زیرا وقتی که او در آزمون ایستاده است ، تاج زندگی را دریافت می کند ، که خداوند به کسانی که او را دوست دارند وعده داده است .

یعقوب می گوید ما باید بر روی استوار ماندن متمرکز شویم - زیرا این راه رسیدن به "تاج زندگی" است. این پاداش ابدی است که نمی تواند از بین برود. عیسی دیگر نمی تواند دوباره بمیرد ودر بهشت منتظر است تا برگردد و زندگی ابدی را به مومنان بدهد.

هیچ کس نمی تواند جلوی این واقعه را بگیرد: آن را خود خدا قول داده است.

وسوسه شده (آیات 13-16)

 

اجازه ندهید کسی وقتی وسوسه می شود بگوید ، من توسط خدا وسوسه می شوم ، زیرا خدا را نمی توان از شرور وسوسه کرد و خود او هیچ کس را وسوسه نمی کند.

اما هر فرد وقتی وسوسه می شود که فریب میخورد و به میل خود فریب میخورد و وسوسه می شود.

سپس آرزو و میل هنگامی که تصور شود گناه به دنیا می آورد و گناه وقتی کاملاً بزرگ شد ، مرگ را به همراه می آورد. فریب نخورید ، برادران عزیزم.

یعقوب سپس درباره وسوسه ها صحبت می کند. وسوسه ها با آزمایش متفاوت است زیرا وسوسه ها ما را به انجام کارهای بد تشویق می کنند. اگر در برابر وسوسه ها تسلیم شویم ، گناه می کنیم و به همین دلیل می میریم. خداوند به ما اجازه آزمایش می دهد ، و اگر ما وفادار هستیم به ما دانش می دهد تا کنار بیاییم و از آزمایش برای رشد شخصیت های خود استفاده می کنیم. او هرگز ، هرگز ، ما را وسوسه نمی کند که کارهای بد را انجام دهیم. بنابراین یعقوب به خوانندگان هشدار می دهد كه خدا را متهم نكنند كه خداست که انها را وسوسه میكند. او فرایندی را که منجر به گناه می شود ، توصیف می کند. این با یک فکر بد شروع می شود و ما اجازه می دهیم تا به یک عمل تبدیل شود. ما فقط می توانیم خودمان را مقصر بدانیم .

 

هدایای خوب خداوند (آیات 17-18)

 

هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست ، نازل شده از چدر نورها که در اون نه تغییری است و نه سایه ناشی از دگرگونی. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبر آفریده های او باشیم .

یعقوب سپس آنچه خدا برای ما انجام می دهد را توصیف می کند ، او چیزهای خوبی را در زندگی به ما می دهد ، حتی وقتی که در آزمایش هستیم. او همچنین راه خود را به ما آموخته است تا بتوانیم فرزندان او شویم. این کاری است که خداوند برای کسانی که به او و رستگاری و نجات از طریق عیسی مسیح ایمان آورده اند ، انجام میدهد. همچنین ، شخصیت خدا هرگز تغییر نمی کند. او همیشه وفادار ، راستگو و منصف است. ما همیشه می توانیم به او اعتماد کنیم تا وعده های او را حفظ کنیم.

 

شنیدن و انجام کلمه (آیات 19-25)

 

 

" برادران عزیزم این را بدانید: هر کس باید در شنیدن تند باشد ، در گفتن کند و در خشم آهسته ."

زیرا خشم آدمی پارسایی مطلوب خدا را به بار نمی آورد .

بنابراین هرگونه پلیدی و هر فزونی بدخواهی را از خود دور کنید و با حلم ، کلامی را که در شما نشانده شده و میتواند جانهای شما را نجات بخشد ، بپذیرید.

به جای آورنده کلام باشید ، نه فقط شنونده آن ؛ خود را فریب مدهید !

زیدا هر کس که کلام را می شنود اما به آن عمل نمیکند ، به کسی ماند که در آینه به چهره خود می نگرد و خود را در آن میبیند ، اما تا از برابر آن دور می شود ، از یاد می برد که چگونه سیمایی داشته است .

اما آن که به شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته ، آن را از نظر دور نمی دارد ، و شنونده فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است ، او در عمل خویش خجسته خواهد بود.

یعقوب نشان می دهد که خدا چقدر بزرگ و مهربان است. وقتی این مسئله را درک کردیم باید به او پاسخ دهیم.

اول از همه ما حق نداریم از وضعیت خود عصبانی شویم و یا با روشی که مردم با ما رفتار می کنند ، و مطمئناً باید هرچه سخت تلاش کنیم تا عصبانی نشویم و به دنبال انتقام از کسانی باشیم که به ما آسیب رساندند. درعوض ما باید بر کلام خدا تمرکز کنیم که می تواند ما را نجات دهد. بدون آن نمی دانستیم خدا می خواهد چه کاری انجام دهد. بنابراین باید پیام آن را طلاپوش کنیم .

باید گوش کنیم.

یعقوب حرفهای بیشتری درباره سخن گفتن دارد ، اما در اینجا او به ما یادآوری می کند که ما همیشه باید به خاطر بسپاریم که واقعاً چه نوع افرادی هستیم و نه فقط فراموش کردن و ادامه دادن به همان روش قدیمی.

اگر ما به یک آینه نگاه کنیم ، بلافاصله فراموش نمی کنیم که ظاهرمان چطور بوده است این احمقانه است.

نکته ای در نگاه کردن به آینه وجود نخواهد داشت. به همان اندازه احمقانه است که به کلام کامل خدا نگاه کنیم و از آنچه در مورد ما می گوید چشم پوشی کنیم. ما اغلب مشتاق صحبت کردن هستیم تا گوش دادن ، و این عاقلانه نیست.

دین واقعی (آیات 26-27)

 

"آن که خود را دیندار بداند ، اما مهار زبان خود را نداشته باشد ، خویشتن را می فریبد و دیانتش باطل است . دینداری پاک و بی لکه در نظر پدر ما خدا ، آن است که یتیمان و بیوه زنان را به وقت مصیبت دستکیری کنیم و خود را از آلایش این دنیا دور بداریم."

سرانجام در این بخش یعقوب درباره ضررهایی که می توانیم با آنچه می گوییم رقم بزنیم هشدار می دهد. علائم واقعی دین چیزی نیست که انسان می گوید بلکه آنچه انجام می دهد ، است. یک مسیحی واقعی به دنبال فقیران و نیازمندان خواهد بود و بسیار تلاش خواهد کرد تا از گناه کردن خودداری کند .

سوالات درس اول

 

نام :

آدرس :

شماره مرجع :

نام مدرس :

.........................................................................................................

 

پاسخ به بیشتر سوالات را می توان در دروس یا بخش های کتاب مقدس داده شده یافت. لطفاً پاسخ های خود را در این همین صفحه بنویسید و آنها را به مدرس خود ارسال کنید.

 

1 - نام افراد دیگری که خود را خدمتگزار عیسی توصیف کرده اند ، بیابید (نگاهی به آغاز کتابهای دیگرعهد جدید بی اندازید )

 

 

2 - یعقوب در مورد فواید آزمایشاتی که برای مسیحیان اتفاق می افتد چه می گوید؟

 

 

3 - او می گوید ما چگونه باید سعی کنیم با این آزمایش ها کنار بیاییم؟

 

 

4 فکر میکنید چند نفر از اشخاص موجود در انجیل به خاطر تلاش برای اطاعت از خدا ، با آنها بدرفتاری شده بود ؟

 

 

5 اعمال رسولان 5: 40-42 را بخوانید. این مسیحیان چگونه رنج بردند؟ نگرش آنها به نسبت به آن رفتارها چه بود؟

 

 

6 یعقوب چه کسی را مقصرگناهان ما می داند؟ آیا این یک فرشته شیطانی است؟

 

 

7 - آیا خدا همیشه جلوی اتفاقات ناخوشایند را برای ما می گیرد؟ چرا ؟

 

 

8 - به نظر شما چگونه می توانید سعی کنید روند گناهکاری را که در آیات 14 و 15 توصیف شده است متوقف کنید؟

 

 

9 - به چیزی فکر کنید که میتواند شما را وسوسه کند . چگونه سخنان یعقوب می تواند در غلبه بر این به شما کمک کند؟ (وسوسه واقعی را توصیف نکنید - این برای شما شخصی است).

 

10 - مهمترین چیزی که از این فصل آموخته اید چیست؟