Page 1

खुशीको खबर
Good news

सत्य परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ सारा संसारलाई शान्ती धार्मिकतामा ल्याउने उहाँको अचम्मको योजना उहाँले यो योजना पुरा गर्न संसारका सबै थोक चलाउन सक्नु हुन्छ

पे्ररित १७ः२४३१

बाइबल परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको सन्देश हो बाइबलमा हामी परमेश्वरको बारेमा उहाँले दिनु भएको सन्देशको बारेममा पढ्छौँ यसबाट हामी परमेश्वरले हाम्रो पापको क्षमा गरेर हामीलाई अनन्त मृत्यूबाट बचाउनु भयो भन्नेकुरा थाहा पाउन सक्छौँ

तिमोथी ३ः१६,१७

येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माकोे शक्तिबाट कन्या मरियमद्धारा जन्मनु भयो येशू पाप रहित हुनुहुन्थ्यो तापनि दुष्टमानिसहरुले उहाँलाई मारे, फेरी परमेश्वरले उहाँँलाई तेस्रो दिनमा ब्यूँताउनु भयो येशू स्वर्गमा उक्लि जानुभयो उहाँ हाम्रो अनन्त मुक्तिदाता हुनुहुन्छ

लुका १ः३१३५, प्रेरीत ३ः१३१८, फिलीप्पी २ः५११

येशू मेरो लागी मर्नु भयो भनेर उहाँको बचनमा आज्ञाकारी भई उहाँलाई विश्वास गरे हामी मृत्युबाट बचाईनेछौँ हामीले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेर बप्तिस्मा लियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनु हुनेछ त्यसो नगरे हामी सदाको लागी मर्नेछौँ

यहुन्ना ३ः१६१८, रोमी ५ः६११

यदि हामीले परमेश्वरको बचनमा विश्वास गरेर येशुलाई पछ्यायौँ भने उहाँले हामीलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनु हुनेछ सदा हामी उहाँसंग रहने छौँ येशू स्वर्गबाट पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यमा शासन गर्न फर्कनु हुनेछ, तब हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ

कोरन्थी १५ः२०२६, थिस्सलोनिकी ४ः१३१७, प्रेरीत १ः११

मानिसहरुको दुष्टताको कारण संसारमा थुप्रै समस्याहरु छन् आज पनि धेरै मानिसहरु लडाँई, झगडा, अपराध भ्रष्टाचारले सताईएका छन्

रोमी ८१८२३

जब येशू पृथ्वीमा आउनु हुनेछ येरुशलेममा राज्य गर्नु हुनेछ, उहाँले संसारका यि समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ, हरेक जसले येशुलाई स्वीकार गरेको उनीहरुलाई सदा शान्ती आनन्द हुनेछ

प्रकाश ११ः१५१८

केवल परमेश्वरले मात्र संसारका यि समस्याको समाधान सबै दुःख बाट छुटकारा दिन सक्नु हुन्छ बाइबलले हामीलाई यो उहाँले कसरी गर्नु हुने अचम्मको आनन्दको अनुभव गर्न होशीयारी भई लगातार उहाँँको बचन पढ्नु पर्छ

प्रेरीत १७ः१०१२

 

Page 1

पुरानो नियमको इतिहास
Old Testament History

आदिमा

परमेश्वरले स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नु भयो (उत्पत्ती )

ईसापूर्व ४०००

उहाँले पहिलो मानव जाती सृष्टि गर्नुभयो आदम हव्वा (उत्पत्ती २ः१) आदम हव्वाले पाप गरे यही पाप मृत्युको रुपमा सारा मानिसमा प्रवेश यो (उत्पत्ती , कोरन्थी १५ः२१२२)

पहिलो पाप पछि संसार धेरै विग्रदै गयो (उत्पत्ती ६ः१)

परमेश्वरले पापमय संसारलाई ठुलो जल प्रलयद्धारा सजाय दिनु भयो (उत्पत्ती )

परमेश्वरको आज्ञा अनुसार नुह जो धार्मिक मानिस थिए उनीमात्र एउटा डुंगा बनाएर त्यो जल प्रलयबाट बाँचे (उत्पत्ती )

 

Page 2

ईसापूर्व २०००

अब्राहाम जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्थे उनी परमेश्वरबाट उहाँले चुन्नु भएका यहुदी जातीका पिता हुन छानीएका थिए अब्राहामलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा विशेष प्रतिज्ञा पनि दिएको थियो अब्राहामको छोराको नाम इसहाक थियो इसहाकको छोराको नाम याकुब थियो याकुब जसका बाह्र छोरा थिए जसले ईज्रायल (यहुदी) का बाह्र कुलको प्रतिनिधित्व गर्दछन् तिनीहरुको आफ्नो देश ईज्रायलमा अनिकाल परेपछि उनीहरु मिश्रमा गए

ईसापूर्व २५००

ईज्रायलीहरु मिश्रको राजा फिरौनको दासहरु बने (प्रस्थान २ः८१४)

परमेश्वरले ईज्रायलीहरु जहाँ दास बनेर बसेका थिए मिश्रबाट तिनीहरुलाई बाहिर ल्याउन प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुयाउन मोशालाई छान्नु भयो (प्रस्थान ३ः४१०)

परमेश्वरले दश वटा डरलाग्दा विपत्ती ल्याएपछि मात्र फिरौनले ईज्रायलीलाई मिश्रबाट बाहीर जान दियो (प्रस्थान ११)

परमेश्वरले सिनै पर्वतको उजाड स्थानमा मोशालाई दश आज्ञाहरु थुप्रै नियमहरु ईज्रायलीका लागी दिनु भयो (प्रस्थान १९ ः१ २०ः११७)

परमेश्वरले माशालाई विशेष पाल टाँग्नु भन्नु भयो जहाँ ईज्रायलीहरुका वीचमा परमेश्वर रहनु हुन्थ्यो परोश्वरले ईज्रायलीका पुजारी हुन हारुन उनका छोराहरु छान्नु भयो ईज्रायलीहरु धेरै पल्ट परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी भएर परमेश्वर प्रति आफ्नो प्रतिज्ञा तोडे (व्यवस्था ३१ः२४२९)

मोशाको मृत्यु प्रतिज्ञाको मुलुक भन्दा बाहीर भयो परमेश्वरले अर्काे अगुवा यहोशुलाई चुन्नु भयो ईज्रायली सेनाले त्यो मुलुकमा बस्नेहरुलाई जिते (व्यवस्था ३१ः१)

यहोशू पछि मानिसहरु फेरी अविश्वासी भए अनि परमेश्वरले ईज्रायली लाई तिनका शत्रुका हातमा सुम्पि दिनु भयो (न्यायकर्ता २ः६१५) जब ईज्रायलीले पश्चाताप गरे आज्ञाकारी भए परमेश्वरले तिनीहरुका नेताको रुपमा न्यायकर्ताहरु दिनु भयो जसले ति शत्रुहरुलाई हराए (न्यायकर्ता २ः१६१९)

 

Page 3

ईसापूर्व १०००

शमुएल अन्तिम न्यायकर्ता थिए उनले ईज्रायलीलाई परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी हुन उत्साह दिए मानिसहरुले हामीलाई राजा दिनुहोस भनेर परमेश्वर संग भने शावल पहिलो राजा बने, उनले खराब काम गरेकोले परमेश्वरले हटाउनु भयो दाउर अर्काे राजा बने, उनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थै आज्ञाकारी बने यसकारण परमेश्वरले दाऊदको बंशबाट नै उनको सिंहासनमा राज्य गर्न यरुशलेमलाई सदाको लागी स्थिर गर्नु भयो यो परमेश्वरको पुत्र येशरु ख्रीष्टमा भविष्य चाँडै पुरा हुनेछ ( ईतिहस १७ः१११५, लुका १ः३०३५) दाऊदका छोरा सुलेमानले ईज्रायलमा राम्रो संग राज्य गरे तर पछि उनी परमेश्वर प्रति अविश्वासी बने, त्यसकारण परमेश्वरले उनको राज्य सिंगो रहन दिनु भएन

ज्ञ। यहुदाको राज्य जहाँ ईज्रायलका दुई कुलले राज्य गरे

द्द। ईज्रायलको राज्य जहाँ ईज्रायलका दश कुलले राज्य गरे

दुवै राज्यका मानिसहरु राजाहरु परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी भए त्यसकारण यसैया, यर्मिया भविष्यवक्तालाई तिनीहरुलाई सजायको बारेमा चेतावनी दिन पठाउनु भयो तिनीहरुले त्यहाँँका मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट पश्चाताप गर्न परमेश्वरको भविष्यवाणीको सन्देश विशस गर्न उत्साह गरे ( ईतिहास ३६ः१५१६ राजा १७ः१९२३)

ईज्रायलका मानिसहरुले परमेश्वर सन्देशवाहक प्रति आज्ञाकारी भएनन् उहाँँको सन्देशलाई पनि ईन्कार गरे त्यसकारण परमेश्वरको सजाय ईज्रायल यहुदा माथी यो

Page 4

ईसापूर्व ७००

इज्रायलका मानिसहरुलाई अश्शुरका राजाले जितेर कैद्मा लगे ( राजा १७ः१)

ईसापूर्व ६००

यहुदाका मानिसहरुलाई बेबीलोनीले जितेर कैदमा लगे ( राजा २५ः११२) यसरी सत्तरी वर्षको कैद पछि यहुदाका मानिसहरु बाबेलको कैदबाट तिनीहरुको आफ्नै देशमा फर्के इज्रायलको मन्दिर पर्खालहरु पुनः निर्माण गरे

ईसापूर्व ५५०४५०

एज्रा नेहेम्याहको पुस्तकमा यो समयको ईतिहासको वर्णन गरिएको उज्रा नेहेम्याह पछि मानिहरु फेरी परमेश्वर प्रति अविश्वासी भए परमेश्वरले तिनिहरु आफ्ना पापवाट पश्चाताप गरुन् भनेर मलाकी भन्ने भविष्यवक्तालाई चेतावनी दिन पठाउनु भयो मलाकी पछि चार सय वर्ष सम्म अर्थात बप्तिस्मा दिने युहनाको समय सम्म कुनै भविष्यवक्ता दिनु भएन यहुन्नाले यहुदा ईज्रायलमा उनको प्रचारको काम गर्न सुरु गरे उनले परमेश्वका मानिसहरुलाई परमेश्वरको पुत्र, मसिह, येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनु हुन्छ भनेर तयार गरे

 

 

Page 1

मृत्यु

पछि के हुन्छ ?

Death - What happens after?

Page 2

हामी किन मछौँ ?

हामी सबै किन मछौँ भन्ने कुरा बाईबलमा व्याख्या गरिएको उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ परमेश्वरले पहिलो मानिस आदम स्त्री हब्बालाई बनाउनु भयो उनीहरुले परमेश्वरको आज्ञाको उलंघन गरे त्यसकारण मानिसहरु मर्नु पर्छ, किनभने परमेश्वरले पापको सट्टामा दिनु भएको दण्ड नै मृत्यु हो (उत्पत्ति २ः१५१७, ३ः१ ३ः१७१९) आदम मरे (उत्पत्ति ५ः४) मान्छे मरेपछि माटो हुन्छ चाहे माटोमुनि गाडीन्छ आगो लगाएर पोलौँ भने त्यो खनी हुन्छ बाईबलमा कही पनि लेखेको छैन मान्छेको मृत्यु पछि प्राण चाँही शरीरलाई छोडेर अलग्गै अर्को ठाउँमा बस्न जान्छ भनेर

हामी पनि आदम जस्तै हौँ मछौँ, हामी सबै पापी भएको कारणबाट मर्नै पर्छ (रोमी ५ः१९, ६ः२३) बुद्धधर्मावलम्बीहरुले, हिन्दुहरुले अरुहरुले मृत्यु पछि मानिसको पुरै जीवनको अन्त हो भन्ने कुराको विश्वास गर्दैनन् उनीहरु मान्छे मरेपछि अर्काे जुनी लिएर बाच्ँछन् भन्ने विश्वास गर्दछन धेरै अरु क्रिश्टियनहरुले मान्छे मरे पछि उस्को आत्मा स्वर्ग जान्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्

 

मृत्यु भए पछि के हुन्छ ?
What happens after death?

भजन संग्रहको पुस्तक १४६ अध्यायले परमेश्वरको अनन्त शक्ति मानिसको दुर्वलताको बारेमा फरक देखाउँदछ तर परमेश्वर जस्तो होईन हरेक मानिस मर्छ उसलाई त्यसको केही सम्झना हुँदैन तिनीहरु पुरै किसिमले मर्दछन् (भजन संग्रह १४६ः३) तर जो विश्वासी त्यो मरेपछि के हुन्छ ?

दाऊदले परमेश्वरमा विश्वास गरे आज्ञाकारी भए परमेश्वर द्धारा उनी परमेश्वरका जन ईज्रायलमाथी राज्य गर्नलाई चुनिए उनी असल व्यक्ति भएर पनि अन्तमा मरे (प्रेरित २ः२९३५) उनले अर्काे जुनी पनि पाएनन् तथा उसको आत्मा सधैँका लागी जीवितै पनि रहेन

 

Page 3

यदि हरके विश्वासी मर्दछन् भने तब कसरी उनीहरुलाई फाईदा ?

हिब्रुको पुस्तक ११ अध्यायमा हामी ति मानिसहरुको बारेमा पढ्छौँ जसले परमेश्वरमा विश्वास राखे उनीहरुलाई परमेश्वरले उहाँ द्धारा ईनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो (हिब्रु ११ः६) अब्राहम हाम्रा लागी एक असल उदाहरण हुनु भएको जसले परमेश्वरमा विश्वास राखे (हिब्रु ११ः८१२ १७१९) यद्यपि उनी तथा अरु विश्वासीहरुले उनीहरुको जीवनकालमा ईनाम पाएनन् (हिब्रु ११ः१३१६ ३९४०) तिनीहरुले प्रतिज्ञाको ईनाम (अनन्त जीबनको ईनाम) त्यतिखेर मात्र पाउनेछन् जब प्रभु येशू मसीह यस पृथ्वीमा आउनु हुनेछ तब उनीहरुको पुनरुत्थान हुनेछन्

 

नरक
hell

नरक भन्ने शब्द केही अंग्रेजी बाईबलहरुमा प्रयोग गरिएको यो शब्द हिब्रु शब्द शियोल् ९क्जभय०ि ग्रीक शब्द हेडिस् ९ज्बमभक० वास्तविक भनेर अनुवाद गरिएको यि दुबै शब्दहरुको अर्थ एउटा छिपेको ठाउँ चिहान, जहाँ मरेको मानिसको शरीर (गाडिन्छ) राखिन्छ कहिले काँही यो शब्दले मृत्यु भन्ने पनि बताउँछ भजन संग्रह ११६ः३ पदले पनि यसरि देखाउँछ

 

मृत्युका पासोहरुले मलाई घेरेका थिए,

पातालको पीडाले मलाई फेला पारेका थियो

दुःख शोक मैले भोग्नुपरेको थियो

यो पंक्तिहरुमा हिब्रुका लेखकले पनि यो दुई पंक्तिलाई (एकै) उस्तै अर्थ लगाएका छन् चिहान शब्द (शियोल अथवा नरक) दोस्रो पंक्तिमा उस्तै अर्थ, अथवा मृत्यु भनेर पहिलो पंक्तिमा भनिएको प्रभु येशू पनि नरकमा जानु भयो जब उहाँ क्रमस मारिनु भयो उहाँको शरीरलाई चिहानमा राखिएको थियो तर तेस्रो दिनमा परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नु भएको थियो (प्रेरित २ः२४२८)

 

जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनु हुन्छ तब के हुन्छ ?

जब येशू प्रभु पृथ्वीमा आउनु हुन्छ, परमेश्वरको सन्देश सुनका जतिलाई उहाँले पुनरुत्थान गराउनु हुनेछ तिनीहरु सबै येशू ख्रीष्टद्धारा हुने ईन्साफको लागी उठाईने छन् जनमानिसहरु परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी भएनन् तिनीहरु बहिष्कृत भएर मृत्यूमा जानेछन् तर जनमानीहरु परमेश्वर प्रति विश्वासयोग्य आज्ञाकारी भए तिनीहरुलाई शान्ती दिईने परमेश्वरको राज्यमा सदाको लागी राखीने (यहुन्ना ५ः२८२९)

मृत्युबाट पुनरुत्थान अनन्त हुनेमा येशू ख्रीष्ट पहिलो हुनुहुन्छ ( कोरन्थी २५ः२०२३) येशू अहिले कुनै पनि पापमा परेर परिक्षित हुन सक्नु हुन्न विश्वासीहरु पनि जब पुनरुत्थान हुनेछ कुनै त्यस्तो पापमा परिक्षित हुनु पर्ने छैन परमेश्वरले तिनीहरुलाई पुनरुत्थानमा परिवर्तन गर्नु हुनेछ तिनीहरु पनि असल मानिस, येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनेछन् ( कोरन्थी २५ः४९५७) केही विश्वासीहरु येशूको आगमन हुँदा पनि जीवित रहनेछन् तिनीहरुका लागी के हुन्छ ? तिनीहरु मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु पर्दैैन तर तिनीहरु परमेश्वरद्धारा परिवर्तन गरिने छन् त्यसरी तिनीहरु पाप रहित अनन्त रहने छन् ( थेसलोनिकी १३ः१८)

Page 4

नरकको आगो
hell fire

यो चाँहि नयाँ ग्रीक शब्द गेहन्ना बाट अनुवादन गरिएको हो यो गेहन्ना यरुशलेम शहरको उपत्यका बाहिर जहाँ फोहोर मैला फ्याँकिने सधै आगो बलि रहने ठाउँ थियो प्रभु येशूको समयमा मृत्युले पूरापूरी नाशको संकेत गराउँछ भन्ने कुरा देखाउन येशूले गेहन्ना शब्दको प्रयोग गर्नु भएको हामी देख्दछौँ (मत्ति १८ः७) येशूको समयका मानिसहरुले गेहन्ना शब्द को अर्थ सधैँको लागी मृत्यु भन्ने सम्झेका थिए, नकि सधैँको लागी दण्ड परमेश्वरले त्यस किसिमको सधैँको लागी दण्ड दिनु हुन्न किनभने परमेश्वर दयालु, अनुग्रही हुनुहुन्छ उहाँँ निर्दयी हुनुहुन्न

सारांस

हामी हाम्रो पापले गर्दा मछौँ जब हामी मछौँ हामी पूरापूरी मछौँ सधैँ बाँचीरहने आमरत्व हामी भित्र छैन जब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा फर्कनु हुनेछ, परमेश्वरले हामीलाई मृत्यु बाट सदाको लागी जीवित पार्नु हुनेछ, यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गरेर प्रभु येशूमा विश्वास गरेर जिउँछौँ भने

बढि जानकारीको लागी

जि.पि..५२४३, काठमाडौं, नेपाल

 

Page 1

पुनरुत्थान
Resurrection

परिचय

मृत्यु पछि पनि जीवन हुन्छ भन्ने कुरा प्राय सबै धर्मले सिकाएको पाईन्छ मृत्यु भईसकेपछि पनि फेरी कुनै व्यक्तिको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा जीवीत रहन सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै मानिसहरु विश्वास गर्दछन् उनीहरुको भनाईमा त्यो नयाँ जीवन चाँही कुनै आत्मा हुन्छ या कुनै जनावरको रुपमा रहन्छ यो शिर्षकमा हामीले पुनरुत्थान मृत्युपछि जीवन को बारेमा बाइबलले सिकाएको सत्य शिक्षको बारेमा बिचार गर्नेछौँ साँचो ख्रीष्टीयनका लागी पुनरुत्थान ज्यादै महत्वपूर्ण पुनरुत्थानको आशा बिना अहिले पनि हाम्रो हृदयमा आनन्द हुन सक्दैन अनन्त जीवन पनि पाउन सक्दैनौँ

पुनरुत्थान किन अति महत्वपूर्ण ?

बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिन्छ कि मृत्यु जीवनको अन्त हो मृत्युपछि पनि जिउने कुनै आत्मा छैन हामी मृत्युपछि कुनै स्वरुप वा जनावरमा पनि परिवर्तन हुदैनौँ, मृत्युपछि कुनै अवतार लिन्छौँ भनेर बाईबलले सिकाएको छैन

परमेश्वरले पहिलो पुरुष स्त्री बनाउनु भयो जसको नाम आदम हव्वा थियो ति पुरुष स्त्री आफुलाई बनाउनु हुने परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी हुनु तिनीहरुको कर्तव्य थियो तर आदम हव्वाले परमेश्वरले भनेको मानेनन् उहाँको बिरुद्ध पाप गरे त्यसकारण परमेश्वरले तिनीहरुलाई दण्ड दिनु भयो जो मृत्यु हो त्यसरी हरेक मानव जाती जन्मेपछि मर्नु पर्नै भयो (उत्पत्ती ३ः९१९) मृत्यु पापको ज्याला हो हामी सबै आद्मबाट पापी भयौँ हामी सबैले मृत्यू भोग्नु पर्ने भयो (रोमी ५ः१२) मृत्यु पछिको पुनरुत्थानद्धारा मनिस सदाको लागी जिउन सक्छ केवल परमेश्वरले मात्र यो गर्न संभव मानव जातीले आफूलाई मृत्युबाट बचाउँन सक्दैन

 

Page 2

परमेश्वरले मात्र मानिसलाई मृत्युपछि पुनरुत्थान गराउन सक्नु हुन्छ
Only God can make a man's death, resurrection

सुरुमा परमेश्वरले उहाँको ठुलो शक्तिले पृथ्वीमा भएका हरेक जीवीत कुराहरु बनाउनु भयो ति मध्ये केबल मानिसलाई मात्र मृत्युपछि पनि जिउन सक्ने बनाउनु भयो परमेश्वरले आफ्नो केही शक्ति भविष्यबक्ताहरु उहाँको पुत्र येशु ख्रीष्टलाई पनि दिनु भयो त्यसैले उनीहरुले मानिसलाई मृत्युपछि पुनरुत्थान गराए यसको बारेमा बाईबलमा केही उदाहरणहरु हेरौँ

परमेश्वरका जन भविष्यवक्ता एलीयाले एउटा मरेको केटालाई ब्युँताए ( राजा १७ः७ राजा १७ः१७२४) एलीया केटाकी आमाले जाने कि त्यो आश्चर्य कर्म परमेश्वरको शक्तिद्धारा भएको थियो अरु केही पुनरुत्थान सम्बन्धि उदाहरण बाईबलको निम्न खण्डहरुमा पाईन्छ, लुका ७ः१११६, युहन्ना ११ः३३४४ प्रेरीत ९ः४०

यि उदाहरणहरुमा जो मानिसहरुको पुनरुत्थान भएको थियो पछि मृत्यु भएको आश्चर्य कर्म गर्नेहरुले परमेश्वरको शक्ति देखाए किनकी तिनीहरुका नातेदार जो दुःखी थिए उनीहरु प्रति तिनीहरुलाई दया लाग्यो उदाहरणको लागी (लुका ७ः२२१३, युहन्ना ११ः३२३६ युहन्ना ११ः३८४४) त्यसकारण पुरुष स्त्रीलाई मृत्युबाट पुनरुत्थान गराएर सदाको लागी जीवीत राख्ने परमेश्वरको योजना

विश्वासीहरुलाई मृत्युबाट बचाउने परमेश्वरको योजना
God's plan to save believers from death

हामीले सिकेका छौँ कि हामी सबै पापी छौँ मर्नु पर्छ परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ हामीलाई पनि धर्मी बनाउन चाहनु हुन्छ तर हाम्रो पापले गर्दा हामीले उहाँलाई बेखुशी तुल्यायौँ हामीले आफूलाई पापरहित धर्मी बनाउन सक्दैनौँ किनभने हामी कमजोर छौँ निश्चय हामी आफूलाई हाम्रो पाप मृत्युबाट बचाउन सक्दैनौँ हामीलाई परमेश्व्रको सहायता चाहिन्छ, हामी बाचौँ भनेर उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ परमेश्वरको मुक्तिको योजना स्वरुप हामी निम्न कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ

) हाम्रा पापको क्षमा परमेश्वरसंग शान्ती

) अनन्त जीवन

यो योजना परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टद्धारा प्रभावकारी बनाईएको

 

Page 3

येशू ख्रीष्ट
Jesus Christ

आज भन्दा ,००० वर्ष पहिले परमेश्वरले आफ्नो शक्ति आत्माद्धारा एउटा बालक जन्मोस भनेर कन्या मरियमलाई चुन्नु भयो जुन बालक येशू परमेश्वरको पुर मरियमको छोरा भनिनु भयो साधारण मानिस झैँ तिस वर्षको उमेर सम्म येशू ईज्रायलमा बस्नु भयो त्यसपछि उहाँले तिन वर्ष सम्म परमेश्वरको सन्देश मानिसहरुलाई प्रचार गर्नु भयो उहाँले मानिसहरुलाई आफ्ना पापको पश्चाताप गर्न, विश्वासयोग्य भई परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी हुन आउनेवाला परमेश्वरको राज्य पर्खन भन्नु भयो (मर्कुस १ः१४१५) तर ईज्राएलका मनिसहरुले येशू उहाँले दिनु भएको शिक्षालाई तिरस्कार गरे (मर्कुस ६ः१) तिनीहरुले आफ्ना पापको पश्चाताप गरेनन् अझ धर्म गुरुहरुले झन खरावी गे येशू धर्मी हुनुहुन्थ्यो तापनी तिनीहरुले उहाँलाई घृणा गरे उहाँलाई मार्ने उपाय रचे (लुका २०ः१९२०, मर्कुस ११ः१५१८) यहुदी नेताहरु येशूलाई पन्तियस पिलातस जो रोमी शासक थिए ईज्राएल माथि शासन गर्थे तिनकहाँ ल्याउन सफल भए तिनले येशूलाई मृत्युको लागी क्रुसमा टाँग्न भने, यसरी येशूलाई बाँधेर क्रुसमा टाँग्नलाई यशूलाई शहर बाहिर निकालियो (मर्कुस १५ः९१५, २० २५३२) येशूलाई चिहानको नजिकै गाडीयो तर यो येशूको अन्त भएको थिएन

येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान
Jesus Christ was resurrected

तेस्रो दिनमा केही आईमाईहरु उहाँको शरिरमा घस्न सुगन्धित मसला लिएर चिहानमा गए तर उनीहरुले येशुको शरिर पाएनन येशू मृत्युबाट पुनरुत्थान भई सक्नु भयो (मर्कुस १६ः१) यो अचम्मको खबरले उहाँलाई पछ्याउनेहरु आनन्दले भरिए त्यसपछि तुरुन्तै वडो उत्साहित भएर परमेश्वरले आफ्नो योजना येशू ख्रीष्टलाई पुनरुत्थान गराएर सबै विश्वासीका लागी मुक्तिदाता हुन पुरा गर्नु भयो भनेर तिनीहरुले प्रचार गरे (प्रेरीत ४ः८१२, मर्कुस १६ः१९२०) पुरा गर्नु भयो भनेर तिनीहरुले प्रचार गरे (प्रेरीत ४ः१२, मर्कुस १६ः१९२०)

फेरी केही हप्ता पछि येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले जिउँदै पृथ्वीबाट स्वर्गमा आफु संग उचाल्नु भयो येशू ख्रीष्ट आफ्ना पितासंग हुनुहुन्छ प्रार्थन ागर्नु हुन्छ त्यसैले विश्वास गर्नेहरुको पाप क्षमा हुन्छ त्यसैले विश्वासीहरुका लागी यो निश्चयता कि तिनीहरु मरेपछि परमेश्वरले पुनरुत्थान गराउनु हुन्छ आफ्नो राज्यमा सदाको लागी राख्नु हुन्छ (हिब्रु ९ः२४२८)

 

Page 4

 

Something missing?

 

 

 

हाम्रो उत्तर के हुन्छ ?
Our answer is?

के हामी पनि पापरहित अनन्त बन्न चाहान्छौँ ? के हामी येशू ख्रीष्टसंग रहेर परमेश्वरको सेवा उहाँको त्यो नयाँ राज्यमा गर्न चाहान्राज्यमा गर्न चाहान्छौँ ? त्यो राज्य पृथ्वीमा हुनेछ शान्तीको राज्य भनिनेछ त्यहाँ बस्ने सबैलाई न्याय, आनन्द हुनेछ

परमेश्वरले दिनु हुने अचम्मको बरदानको लागी हामी उत्तरदायी बस्नु पर्छ हामीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नु पर्छ येशू ख्रीष्टद्धारा दिएको परमेश्वरको राज्यको सन्देशमा विश्वास गर्नु पर्छ पापको क्षमा पाउनको लागी येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिनु पर्छ पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउनु हुने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पर्खनु पर्छ (प्रेरीत ३ः१७२१)