Christadelphian Literature in Czech

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Location of Czech Christadelphian website : http://www.bratrivkristu.org

Czech exhortations: http://www.bratrivkristu.org/kzn/  Additional exhortations (about 300) are available on request by email to the website.

Course and booklets
     Correspondence course
Korespondenční kurz

Free Bible Leaflets Brožurky o Bibli zdarma

Apostolic declaration of faith Apoštolské vyznání víry

Resurrection Vzkříšení

About Pavel Kravař (d.1433)  Pavel Kravař

The original gospel Původní evangelium

Against the doctrine of the Trinity Doktrína o Trojici

Baptism Křest

What is the gospel Co je evangelium?

Christian life Být křesťanem

 

Location of this backup archive : www.god-so-loved-the-world.org/czech/

We are seeking copies of the following older booklets to OCR :

Kdo jsou Bratři v Kristu?

Who are the Christadelphians? (Fred Pearce)

Království Boží na zemi

The Kingdom of God on earth (Stanley Owen)

Izrael: Boží země, Boží lid

Israel: God's people, God's land (David Pearce)

Ježíš: Bůh Syn, či Syn Boha?

Jesus: God the Son or Son of God? (Fred Pearce)

Co je po smrti?

After death - what? (Fred Pearce)

Kristus se vrátí!

Christ is coming! (Tecwyn Morgan)

Naděje pro beznadějný svět

Hope for a hopeless world (Sheila Harris)

Neděle a Sabat

Sunday and the Sabbath (M. Ashton)

 

 

Člověk, kterému byl slíben svět

The man who was promised the world (Mansfield)

Dopis mému českému příteli

A letter to my Czech friend (Alan Eyre)

Duch Svatý

The Holy Spirit

Omyly Svědku Jehovových

Errors of the Jehovah's Witnesses

Proč je tolik církví?

Why are there so many churches?

Průvodce pro čtení Bible

Bible Companion (R. Roberts)

Představujeme vám The Christadelphians

Introducing the Christadelphians (G. Mansfield)

Věříte v ďábla?

Do you believe in the devil?

Výzva Římským Katolíkům

An Appeal to Roman Catholics (A.D. Norris)

Correspondence Course

Dálkový Kurz

CBM 18-lesson course